Ukategorisert

Flat skatt, er alternativ?

For en liberalist som er motstander av skatt på inntekt og høye statlige avgifter er skattlegging ofte et ikke-tema. Likevel pågår det en interessant debatt i Danmark som er verdt litt oppmerksomhet både fra oss som mener skatt er tyveri, og de som forsvarer en stor offentlig sektor.

Flere fremtidende skatteeksperter i Danmark foreslår at Danmark innfører et helt nytt skattesystem uten fradrag og med flat skatt som er markant lavere enn nåværende marginalskatt. Inspirasjonen er hentet fra Øst-Europa, i følge Jyllandsposten.

Det har vært en seriøs debatt om flat skatt tidligere i Danmark, uten at politikerne tente på ideen. Modellen er innført i Øst-Europa. Mange regner flat skatt som en suksess i Estland.

I Norge har vi ikke hatt den samme seriøse debatten. Tankene har selvsagt vært lansert, men uten at diskusjonen har tatt av. Det store flertallet av norske politikere har ikke blitt oppgiret av ideen, uten å komme med mange gode grunner for manglende entusiasme for en ny skattemodell. La oss legge til at Venstre har programfestet en ordning med flat skatt.

Liberaleren regner skatt som tyveri. Skribenten er selvsagt enig i dette mottoet. Det er likevel ikke tvil om at dagens skattesystem er detaljert og vanskelig å forstå for skatteyterne og de som jobber i Skatteetaten. Kanskje er tiden er inne for en revolusjon på dette området? Regjeringens arbeid med forenkling går ikke raskt nok, og resultatene blir ikke spesielt vellykket ettersom hovedpunktene i dagens system opprettholdes. Derfor spør Liberaleren i dag om flat skat kan være et alternativ?

Flat skatt betyr fortsatt en debatt om skattenivået. Vi som er liberalister vil kreve en lav eller null prosent i skatt på inntekt. Sosialister og sosialdemokrater vil ha en høyere ensartet prosentsats dersom flat skatt skulle bli en realitet. Skattedebatten vil ikke forsvinne, men systemet blir sannsynligvis mye, mye enklere for alle parter.

Stortinget bør se på erfaringene fra Øst-Europa, og gjennomføre utredninger om flat skatt i Norge. I teorien ser det ut som et velfungerende system. Er det tilfelle også i praksis er det ingen ting i veien for å ønske ordningen med flat skatt velkommen til Norge.

Mest lest

Arrangementer