Ukategorisert

Skatt reduserer folks frihet

Bare en av fire vil ha skattelettelser. De aller fleste vil beholde dagens skattenivå for å sikre tjenester som skole og eldreomsorg. En sørgelig meningsmåling for oss som mener folk flest bør beholde mer av egen inntekt.

64 prosent av de omtrent tusen spurte i en meningsmåling MMI har utført for Dagbladet, ønsker å beholde dagens skattenivå for å sikre offentlige tjenester. Ifølge denne meningsmålingen er folk flest heller ikke så veldig opptatt av spørsmål om skatt og skattelettelser. Bare 15 prosent svarer at skattespørsmål er meget viktig når de skal bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på.

Skribenten ber leserne legge merke til at dette er en meningsmåling. Det betyr at tallene må tas med en klype salt. Det gir likevel en god pekepinne på holdningen til velgerne, og sett med liberalistiske øyner er skattesynet til et flertall hos befolkningen beklagelig. Rett og slett fordi skatt reduserer individenes frihet. Vi mister muligheten til selv å prioritere hva egne penger skal brukes til.

Skatt er tyveri!

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tosken 2
Tosken 2
16 years ago

Ja… Heia barnsligheten. Og la oss få privatisert subsidierte universiteter som blir privart styrt kun utifra økonomiske eller religiøse interesserer. Folk skal på ingen måte utfordres intellektuelt. Kjempeidé. Fortsett med det.

Fra spøk til alvor. Et visst skattenivå er ikke så dumt som erkeliberalistene skal ha det til. Men selvfølgelig innenfor rimelighetens grense, ikke på det høye nivå som det idag er i Norge.

Rochester
Rochester
16 years ago

Hva er det som er den store innvendingen mot private universiteter? Og da mener jeg universiteter som er både de facto og de jure private, uten noen som helst offentlig innblanding. Hvor ligger logikken i at en statlig skole er hva som opprettholder gode intellektuelle standarder? En privat skole vil ha all interesse av å tilby det beste læringsfundamentet. For å kunne få elever til å komme til universitetet er det aller viktigste å vise til at de utdanner kompetente mennesker, altså studenter som er ettertraktet på bakgrunn av hva universitetet driver med og står for. Statlige universitet derimot, hva… Read more »

Per
Per
16 years ago

Det at den norske stat i tillegg går med overskudd er nok et argument mot skatt, spesielt de satsene som er i dag.
Uvillig til å betale skatt, det er jeg ikke, men alt har sin grense.
Mye av inflasjonen i Norge i dag må nok deler av venstresiden i politikken, og deres avgiftskåthet på hver en detalj, ta skylden for.
Mer skatt, høyere priser og mindre tid til å komme til hektene etter å ha jobbet indirekte i statens tjeneste.
Hadde det vært mer fornuft bak skattenivået hadde nok skatten vært mer spiselig.

PeeWee
16 years ago

Det er da slettes ikke gitt at skatt reduserer folks frihet, hvis man tenker på positiv valgfrihet med egenverdi fremfor rent teoretisk negativ frihet som fravær av tvang. For når noen muligheter inndras fra noen ved at de skattes, så gis samtidig muligheter til de som nyter godt av skattepengene. Først og fremst, så vil jeg hevde at du overdriver den skaden man blir påført når man bli skattlagt. Man må tross alt også tenke på hva de ikke mister. De mister ikke muligheten til å jobbe med det de måtte ønske, og arbeidsdagen blir i praksis ikke særlig annerledes… Read more »

Fra arkivet