Ukategorisert

Nei til DNA-registrering

Flere og flere vil ha et DNA-register der alle skal være registrert. Sist ute med disse tankene er stortingsrepresentant og nestleder i Demokratene, Jan Simonsen.

–Det vil kunne hjelpe på mange ulike felt, alt fra å feie all tvil unna om farskap, til lettere å identifisere omkomne i ulykker. Og ikke minst ved familiegjenforening for å sjekke om folk er i slekt. Viktigst er nok likevel nytten et slikt register kan gjøre i kampen mot kriminalitet, sier stortingsrepresentant fra Rogaland, Jan Simonsen.

Det er Rogalands Avis som omtaler utspillet fra Simonsen. Tankene om et register der alle skal registreres er ikke nye. Tidligere har Jan Arild Ellingsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, foreslått det samme.

Det er for oss liberalister mange argumenter mot tvungen registrering i et slikt register. Tvangen i seg selv er frihetsinnskrenkende. I tillegg vil registeret svekke folks personvern, et av de viktigste argumentene mot et DNA-register. Finansieringen må skje via statsbudsjettet. Det betyr et skattefinansiert register. For oss som ønsker å redusere skatter og avgifter er det vanskelig å forsvare en slik prioritering.

Det er ufattelig at Jan Simonsen ikke klarer å sette grenser for statens kamp mot kriminalitet. Flere virkemidler betyr flere overgrep. Et DNA-register, der alle skal være registrert, kan bli misbrukt på mange måter. Noen må beskytte borgerne mot statlig misbruk. Jan Simonsen kan ikke regnes som den beskytteren, dessverre.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Jeg er helt imot at alle skal registreres, da det er et overtramp av individuelle rettigheter og et klart tegn på paranoia. Det jeg derimot er for er DNA-registrering av vinnings- og sedelighetsdømte.

I Storbritannia har de med et slikt register klart å oppklare mer enn 40% flere vinningssaker enn før, hvilket i stor grad kan bidra til å gjenreise tilliten til politiet. Per idag ses jo en anmeldelse av et innbrudd på som en ren formalitet for å få forsikringspengene.

Kyrre
Kyrre
16 years ago

I Storbritannia tar de også DNA prøver av alle som siktes for en hvilken som helst forbrytelse…du forblir antatt skyldig i all fremtid. Dette er på samme måte som tvangsregistrering av kontantkort et fullstendig uholdbart overgrep fra staten mot privatpersoner. Man ER uskyldig inntil det motsatte er bevist, og når man har avtjent sin straff har man en rett til å bli betraktet som uskyldig i fremtiden. Kun i tilfeller der voldsforbrytere blir ansett som en fortsatt fare for samfunnet bør deres DNA oppbevares.

Fra arkivet