Ukategorisert

Vil kvotere overalt

Det er på tide å advare Landsorganisasjonen. Denne uken vil kongressen sannsynligvis gjøre et vedtak om at det skal være 40 prosent kvinner som er representert i de ulike styrene. Ikke bare i børsnoterte selskaper, men i alle norske bedrifter og organisasjoner.

Det er NRK som siterer Dagens Næringsliv på denne saken.

Gjennomføring av et slikt vedtak vil redusere friheten for de aller fleste aktørene i samfunnet. Ikke bare næringslivet blir rammet, men også frivillig sektor. Ingen politikere eller fagforeninger bør detaljregulere i så stor grad som Landsorganisasjonen kan komme til å ta initiativet til.

Gleden med å engasjere seg i næringslivet eller i andre organisasjoner vil bli borte dersom handlefriheten forsvinner. Detaljregulering kan gå utover interessen for å bruke ressurser i privat sektor.

Liberalister har vært fortvilet over kvoteringsdebatten innad i Høyre. LO vil gå mye, mye lengre. De går så langt at det kan få uante konsekvenser. Tenk om det blir ulovlig å drive en mannsangforening fordi koret eller korets styre bare består av menn?

Tags:

Mest lest

Arrangementer