Ukategorisert

Liberaliseringen ga resultat

I 2003 gjorde Samferdselsdepartementet det mye enklere å få konsesjon for nye ekspressruter. I praksis får nå alle søkere løyve dersom de ellers oppfyller kravene for drift av rutetransport.

Det er Nationen som kommer med et oppslag om at liberaliseringen av løyvepolitikken har ført til at busstilbudet i distriktene har blitt styrket i ekspressfart.

Fortsatt har politikerne mye å gå på. Løyveordningen bør avvikles, og alle som vil starte med transport av folk og varer må få lov til å drive slik næringsaktivitet. Liberaliseringen gir positive resultat. Dessuten må etableringsfriheten ivaretas. Det kan gjøre med å oppheve konsesjonsordningen.

Selskap som driver ekspressbussene sliter med ujevne konkurransevilkår. På veldig mange ruter konkurrerer de med subsidierte transportmidler. Både fly, tog og Hurtigruten har skattefinansiert subsidiering. Økningen av avganger, ruter og passasjerer må også sees i en slik sammenheng. Det betyr i praksis at liberaliseringen har vært en kjempesuksess.

Som liberalister sier vi ja til et fritt marked i samferdselssektoren!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
    For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.