Ukategorisert

Betal medlemskontigenten!

Det er på tide å betale medlemskontigenten for 2005 til FRIdemokratene. Kontingent er viktig for å opprettholde aktiviteten. FRIdemokratene vil på liberalistisk grunnlag ikke motta støtte fra det offentlige. Derfor er frivillig bidrag fra sympatisører spesielt viktig. Medlemskontigenten er intet unntak.

Sverre Berg, leder i FRIdemokratene, kommer med denne oppfordringen til alle liberalister:

Siden 1994 har FRIdemokratene arbeidet målrettet og kontinuerlig for individuell frihet. Vårt arbeid innenlands bærer frukter på mange arenaer. Vi har i tillegg et omfattende nasjonalt og internasjonalt kontaktnett. FRIdemokratene er en ressursbase for mennesker med interesse for liberalismen, enten det er i forbindelse med studier, fordi de selv er liberalister eller av helt andre årsaker. Vi ønsker å forene liberalister fra svært ulike miljøer i vårt nettverk.

Våre aktiviteter ville ikke vært mulig uten medlemskontingenten. Denne inntekt bidrar blant annet til våre web-sider.

Et medlemsskap koster 200 kr årlig (100 kr for elever i vgs). Det er i tillegg mulig å bli VIP-medlem. Dette koster kun 500 kr i året og gir medlemmet all heder og ære.
Medlemskontingenten kan innbetales til konto: 0530.42.21412. Adressen til FRIdemokratene er: Postboks 310 Sentrum, 0103 Oslo. Ved å kontakte FRIdemokratene kan interesserte også få en giro til utskrift, dersom det er ønskelig å benytte.

Oppfordringen er enkel, men klar. BETAL MEDLEMSKONTIGENTEN FOR 2005

Mest lest

Arrangementer