Ukategorisert

Ønsker å rive bomstasjonene

Fremskrittspartiet har gjort seg selv til talsmenn for de som ønsker å rive alle bomstasjonene, og stoppe bompengeinnkreving på store samferdselsprosjekt. Skulle denne politikken bli en realitet vil det ikke være brukerne som betaler, men skattebetalerne.

Kravet om å stoppe bompengeinnkrevingen har kommet med jevne mellomrom. Carl I Hagen kom med kravet i 1. mai talen i Drammen, og partiet gjentar det samme i meningsutvekslingene om revidert budsjett som Stortinget snart skal behandle.

Når staten står bak bygging av store samferdselsprosjekt er det naturlig med bompenger. På den måten er det brukerne som betaler. Regningen sendes ikke til andre i form av økte utgifter på statsbudsjettet, som må finansieres gjennom skatter og avgifter. Bompengeinnkreving er et godt tiltak når staten står bak ulike veg prosjekt. Det er rimelig at det er brukerne som betaler regningen. I alt for stor grad er samferdselsprosjekt et spleiselag mellom staten gjennom bevilgninger via statsbudsjettet og brukerne gjennom bompenger. Ofte er summene som bevilges langt større enn det som skal betales med bompenger.

Nå er ikke skribenten blitt en talsmann for statlige prosjekt, tvert imot. Også denne delen av samferdselssektoren bør privatiseres, men når det ikke gjøres er det greit at brukerne betaler regningen slik at skattebetalerne slipper denne belastningen. Derfor er det merkelig at Fremskrittspartiet ikke forsvarer bompengeinnkreving på veg prosjekt.

Mest lest

Arrangementer