Ukategorisert

Ønsker å rive bomstasjonene

Fremskrittspartiet har gjort seg selv til talsmenn for de som ønsker å rive alle bomstasjonene, og stoppe bompengeinnkreving på store samferdselsprosjekt. Skulle denne politikken bli en realitet vil det ikke være brukerne som betaler, men skattebetalerne.

Kravet om å stoppe bompengeinnkrevingen har kommet med jevne mellomrom. Carl I Hagen kom med kravet i 1. mai talen i Drammen, og partiet gjentar det samme i meningsutvekslingene om revidert budsjett som Stortinget snart skal behandle.

Når staten står bak bygging av store samferdselsprosjekt er det naturlig med bompenger. På den måten er det brukerne som betaler. Regningen sendes ikke til andre i form av økte utgifter på statsbudsjettet, som må finansieres gjennom skatter og avgifter. Bompengeinnkreving er et godt tiltak når staten står bak ulike veg prosjekt. Det er rimelig at det er brukerne som betaler regningen. I alt for stor grad er samferdselsprosjekt et spleiselag mellom staten gjennom bevilgninger via statsbudsjettet og brukerne gjennom bompenger. Ofte er summene som bevilges langt større enn det som skal betales med bompenger.

Nå er ikke skribenten blitt en talsmann for statlige prosjekt, tvert imot. Også denne delen av samferdselssektoren bør privatiseres, men når det ikke gjøres er det greit at brukerne betaler regningen slik at skattebetalerne slipper denne belastningen. Derfor er det merkelig at Fremskrittspartiet ikke forsvarer bompengeinnkreving på veg prosjekt.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

Her er jeg totalt uenig. Prinsippet om at det er de som bruker veiene som skal betale er jeg enig i, men for at det prinsippet skal bli gyldig her må staten først kutte avgiftene sine. Når staten krever inn ca. 4 ganger så mye på bensin- og bilavgifter som det den bruker på veibygging, da blir det en uhørt dobbeltbetaling å samtidig skulle betale bompenger. Staten får først senke avgiftene så mye at de tar inn mindre på avgifter enn det de bruker på veier – først da kan bompenger aksepteres, jeg kan ikke skjønne annet enn at det… Read more »

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Jeg er uenig med Runar, da bensin- og bilavgiftene faktisk ikke, slik en del tror, er øremerket veiprosjekter. Likevel er jeg enig i at disse avgiftene bør senkes til et akseptabelt nivå.

Johan
Johan
15 years ago

Det er ikke så mange som tror at bilrelaterte særavgifter er øremerket veiprosjekter/vedlikehold osv. Men desto fler som mener de burde vært det. Ut fra et liberalistisk synspunkt, skal ikke skatter som er nødvendige for å drive den norske stat, bli innkrevd gjennom fiskale avgifter på enkelte produkter og tjenester.

Fra arkivet