Ukategorisert

Pass til selvkost

Neste år håper staten å tjene noen hundre millioner kroner på våpen- og passgebyret. Prinsippet om selvkost gjelder tydeligvis ikke. Passet er blitt en melkeku for staten.

Et pass koster i dag 990 kroner for voksne og 420 kroner for barn. I Sverige er prisen 225 kroner for absolutt alle. Det betyr at svenske politikere bruker prinsippet om selvkost i langt sterkere grad enn det vi gjør i Norge. Det er beklagelig at prisen for et pass er satt høyt slik at denne tjenesten kan subsidiere andre deler av offentlig sektor. Sånn bør det ikke være, og både regjeringen og Stortinget bør sørge for å senke denne avgiften drastisk.

Prinsippet om selvkost bør gjelde, og politikerne bør lete etter muligheter slik at passet kan produseres til lavest mulig pris. Kanskje er det på tide å vurdere konkurranseutsetting eller privatisering av også denne oppgaven? Dagens organisering er uten tvil uheldig. Det bevitnes av prisen som for meg vil være nesten 1000 kroner for et pass.

Tags:

Mest lest

Arrangementer