Ukategorisert

Regjeringen vil skjerpe regelverket

Regjeringen mener det er viktig å legge hinder i veien slik at mennesker ikke blir lurt til store tap. Derfor kommer forslaget om et skjerpet regelverk mot pyramidespill. Dersom forslaget blir vedtatt vil staten begrense dine muligheter til å gjøre hva du vil med egne penger.

Lovforslaget i (Ot.prp.nr. 97 (2004 -2005) slår fast at pyramidelignende organisasjoner som har mer enn 50 prosent av inntektene fra verving eller lignende (og ikke fra salg av varer og tjenester) er ulovlige pyramidespill.

Regjeringen foreslår en effektivisering av håndhevningsreglene ved å lovhjemle en straffesanksjonert dokumentasjonsplikt. Forslaget om dokumentasjonsplikt innebærer at den som har hatt inntekter fra omsetningssystemer, må kunne dokumentere at inntektene særlig stammer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra at andre verves til systemet. Denne dokumentasjonsplikten er straffesanksjonert.

–Det er viktig å legge hinder i veien slik at mennesker ikke blir lurt til store tap av denne typen virksomhet, mener statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Det skal ikke være en statlig oppgave å sørge for at folk ikke sløser bort egne penger. De som vil delta i et pyramidespill må få lov dette. Det skal være en frihet å bruke egne penger slik en selv ønsker.

Regjeringen tror dokumentasjonsplikten skal bidra til å begrense etablering av pyramidespill. Fortsatt vil det være store smutthull som vil bli utnyttet. Likevel er det på tide å stille spørsmålet om politikerne skal detaljregulere i så stor grad som kulturministeren tar initiativ til.

Det bør ikke bli ulovlig å gjøre dumme ting. Å satse mye penger i et pyramidelignende spill kan være dumt, men den dumheten bør ikke forbys. Dette er et spørsmål om frihet, et spørsmål om hva folk kan få gjøre med egne penger.

Skribenten har forståelse for at politikerne ønsker at folk skal betale skatt av fortjenesten for deltakelsen i pyramidelignende spill. En del skatteytere har ikke gitt korrekte opplysninger om denne aktiviteten på selvangivelsen. Det hadde vært mer naturlig om politikerne kom med mottrekk mot skatteunndragelse. Det skjer ikke. Det er dumheten regjeringen vil til livs, og det vil de aldri klare. Gjennom vedtak kan politikerne aldri klare å vedta å bli kvitt dumme handlinger, heller ikke gjennom å skjerpe regelverket mot pyramidespill.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Jeg er totalt uenig. Å gjøre dumme ting er selvsagt ikke ulovlig, men når man ser selskaper som T5PC og WGI for å nevne noen er det for galt å la bakmennene gå – og enda verre å la nye starte opp. Dersom en stor del av inntekten kommer fra verving tilsier jo det at den vil kollapse relativt fort. 60 Minutes viste dette i saken mot Stan van Atten for noen år siden: dersom jeg blir med i pyramide X, verver 10 stk. og de verver 10 som igjen verver 10, vil hele verden være vervet på 13. ledd… Read more »

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Fortsatt uenig. Forskjellen på dette og å brenne penger er at man faktisk VET at man vil brenne opp og miste pengene når man tenner på dem. I pyramidespill har deltakerne en seriøs tro på at om de satser 150 000 kroner vil de iløpet av noen uker kunne innkassere det dobbelte eller det tidobbelte for den del. 9 av 10 av dem jeg har møtt som har blitt lurt i pyramider har seriøst trodd at dette var «the real deal». Hadde det bare vært så enkelt som at de velger å tape penger av egen fri vilje hadde alt… Read more »

Fra arkivet