Ukategorisert

Naturlig med kommunesammenslåinger

Det er naturlig at en del kommuner slår seg sammen. Det vil være å utnytte ressursene på en bedre måte.

I vinter og vår har så godt som alle kommunene i Norge deltatt i prosjektet «Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling». Det er et samarbeidsprosjekt i regi av Kommunenes sentralforbund og Kommunal- og regionaldepartementet, der kommunestyrene er invitert til å vurdere om dagens kommunestruktur er hensiktsmessig.

I følge Nationen viser oppsummeringen av kommunestyremøtene at mange kommuner er interessert i kommunesammenslåinger eller forpliktende samarbeid.

Skribenten bor i en del av landet der det er store avstander mellom kommunene. Likevel finnes det eksempler på kommuner som bør slå seg sammen for å kunne utnytte ressursene bedre. Vardø og Vadsø bør bli en kommune. Det samme gjelder Gamvik og Lebesby, og Kvalsund og Hammerfest. Lignende eksempler finnes i alle fylkene.

Kommunesammenslåinger er naturlig fordi det vil føre til reduserte offentlige utgifter. Det er billigere å drive en kommuneadministrasjon istedenfor to.

I tillegg er Stortingets krav til kommunene svært detaljert. Det er ikke lett for de minste kommunene å ha ansvaret for barnevern, psykiatri og de som er sterkt handikappede for å nevne tre eksempler. Det er unaturlig at Utsira og Bergen har de samme lovpålagte oppgavene. Også det er en god begrunnelse for kommunesammenslåinger, selv om den ikke er spesielt ideologisk begrunnet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer