Ukategorisert

Pasientene bør få service

Hvis helseforetakene vil ha slutt på salg av varer som oppfattes som helsefarlig er de inne på en skummel sti. Det kan i praksis bety at utvalget reduseres til et minimum på de ulike sykehusene, og det er ikke pasientene, som også er kunder og forbrukere, tjent med.

Helse Finnmark vil ha slutt på salg av tobakk og snus i kiosken på Hammerfest sykehus. Ved Kirkenes sykehus har Narvesen fjernet alle tobakksvarer fra hyllene. Nå ønsker foretaket at det samme skjer ved Hammerfest sykehus, skriver Finnmark Dagblad.

Ønsker om å fjerne tobakksvarene kommer fordi helseinstitusjonene ønsker å framstå som en organisasjon der sunt kosthold og riktig livsstil vektlegges som viktige faktorer for god helse i hverdagen. Med en slik læresetning må mange produkter fjernes. Alt fra stort inntak av Coca Cola, sjokolade eller potetgull kan være farlig for helsen. Stort inntak må defineres av hver enkelt forbruker. Hvis alt som er ”farlig” skal fjernes vil behovet for kiosksalg omtrent være borte eller bli kraftig redusert.

Som eiere må sykehusene ha frihet til selv å bestemme driften, også gjøre avtaler om innholdet i kioskdriften. Eierne bør likevel tenke på pasientene som kunder, og behandle de deretter. Derfor er det rart at produkter som kan regnes som ekstra service fjernes. Det er også nokså innkonsekvent å fjerne noe som er ”farlig”, men ikke alt.

Nå vil noen mener at det er fornuftig å fjerne tobakk fra kiosken fordi passiv røyking er farlig for andre enn de som nyter tobakken. Tja, kanskje kan et slikt argument brukes. Med snus er det ingen ting som heter passiv snusing. Der går all forbruk kun utover den enkelte, slik et høyt sukkerinntak gjør.

De fleste ønsker sannsynligvis god behandling, en høy grad av service og mange valgmuligheter på et sykehus. Helse Finnmark kan tydeligvis ikke innfri ønskene for hvordan et sykehus bør være. Skribenten er glad for at det er fritt sykehusvalg.

For øvrig anbefales artikkelen Når jeg blir gammel og syk av Camilla Kokkersvold.

Mest lest

Arrangementer