Ukategorisert

Foreslår egne regler for nettet

Stortingsrepresentant Jan Simonsen foreslår egne regler for internett. Han ønsker å gjøre det ”mer” ulovlig å foreslå sex med mindreårige via internett.

Norge har allerede en lovbestemmelse som kan brukes gjennom straffelovens paragraf 201. Den paragrafen skal slå ned på den som gjennom ord eller handlinger utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær eller overfor barn under 16 år. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil ett år.

Hvis forslaget om et strengere regelverk skulle bli vedtatt, må overvåkningen av internett økes betraktelig. De fleste chatterom må starte med en utstrakt registrering av personopplysninger, alt fra IP-adresser til internettleverandører. De fleste vil forstå at det vil bli vanskelig å følge opp et lovforbud, men ikke umulig dersom myndighetene tar i bruk eller tillater en betydelig grad av overvåkning.

Jan Simonsen har gjennom artikkelen i Rogaland Avis klart å sette fokus på et problem der voksne prøver å sjekke opp barn på internett. Heller ikke dette problemet bør løses gjennom et strengt og detaljert lovverk. Foreldre og foresatte må ha et betydelig ansvar for ungenes aktivitet på internett. Hjemmet bør sørge for at ungene har uproblematiske chattevenner og besøker positive internettsider.

Mest lest

Arrangementer