Ukategorisert

Gode erfaringer fra Danmark

Avgiftreduksjonen førte ikke til en drastisk økning i konsumet slik det politiske flertallet gang på gang bruker i sin skremselspropaganda. Tvert imot! Nå bør Norge komme etter, og avgiftskåte politikere i Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Kystpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre har ikke erfaringer fra Danmark på sin side.

Tall fra Danmarks Statistikk viser at spritkonsumet gikk noe opp, men at alkoholforbruket i Danmark samlet sank med tre prosent i 2004, sammenlignet med 2003. Det skjedde i et år da danskene reduserte spritavgiften med 45 prosent, skriver VG.

Dagfinn Høybråten har nå dårlige kort på hånden for å bevare de norske alkoholavgiftene. Han og det politiske flertallet bør sørge for en kraftig reduksjon. Hvis avgiftene ikke settes ned er politikernes vilje til å gjøre noe med grensehandel og smugling fullstendig fraværende.

Alternativet for de avgiftskåte politikerne blir å skifte argumentasjon. Vri fra alkoholpolitiske argument til at avgiftene på alkohol er med på å finansiere en voldsom stor offentlig sektor, og at staten er avhengig av disse pengene for å finansiere alt fra helse, kulturtiltak, veier til skoler.

Tags:

Mest lest

Arrangementer