Ukategorisert

Siste frist for samer

Tirsdag 31. mai er siste frist for å melde seg inn i samemanntallet for å få stemme ved høstens sametingsvalg. Har du ikke gjort dette, da er du ikke stemmeberettiget.

De siste månedene har Sametinget, partiene og samiske politiker hatt en kampanje for å få økt tilslutning til samemannstallet. Økt tilslutning i manntallet skal gi økt valgoppslutning til høsten, og dermed større legitimitet for Sametinget.

Det er flere krav som må oppfylles for de som vil melde seg inn. Blant annet må en oppfatte seg selv som same, og har samisk som hjemmespråk, eller at minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene har eller har hatt samisk som hjemmespråk, eller er barn av en som allerede er registrert i samemanntallet.

Liberaleren vil ikke komme med en oppfordring til liberalister om å bli medlem i manntallet. Vi er ikke tilhengere av Sametinget. Dermed blir det galt å oppfordre velgerne til å la seg registrere for å kunne delta i valget på representanter til Sametinget.

Hvis det er liberalister som er registrert håper vi de stemmer på parti som vil avvikle eller redusere Sametingets makt. Sametinget er en stat i staten, og det er vanskelig for liberalister å støtte en slik ”statsdannelse”.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
  • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
    Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?