Ukategorisert

Kommunen overtar sommerferien

I mange kommuner gjennomføres prosjekt som heter ”Aktiv sommer”. Barn og ungdommer skal gjennom en kommunal og tverrfaglig organisering få en aktiv sommerferie. For mange unge er det ikke lenge igjen før aktivitetene er i gang.

Skribenten har sett på noen av prosjektene som har fått navnet ”Aktiv sommer”. Hvis ideologien og politikken skal glemmes for et kort øyeblikk, er det ikke tvil om at mange unge vil få en interessant sommerferie gjennom prosjektene. Deltakelsen er priset svært lavt for den enkelte, og mange instanser er inne med ulike tilskudd. Alt fra en sterk kommunal deltakelse til finansiering gjennom idrettslag.

I Nøtterøy kommune er prosjektet for elever i grunnskolen, fra 1. til 7. klasse. Deltakerne skal innom mange aktiviteter, alt fra et besøk hos NRK til strandturer. Det er forståelig at tilbudet kan virke forlokkende på foreldre, foresatte, barn og ungdommer. Skattefinansiert sommerferie kan uten tvil friste noen og enhver.

Prinsipielt er denne ordningen problematisk for en liberalist. For det første finansieres en stor del av aktivitetene gjennom offentlige budsjett. Det betyr en skattefinansiert finansiering. Like ille er det at kommunene utvider sitt ansvar for ungenes omsorg. Nå er ikke barnehage, skolefritidsordningen, skole og fritidsaktiviteter gjennom fritidsklubber nok. Kommunene skal også ha ansvaret for deler av sommerferien til ungene. Det betyr at grenser flyttes, og foreldre og foresatte får mindre å si ovenfor egne barn. Betenkelig, svært betenkelig.

Kommunene bør ikke være pådrivere i prosjekt som ”Aktiv sommer”. Det er ikke en offentlig oppgave å underholde ungene i sommerferien. Det er et privat ansvar, og hjemmet bør være en svært sentral aktør i hvordan ungene organiserer sin egen sommerferie.

Mest lest

Arrangementer