Ukategorisert

Røykeforbudet har jubileum

Spisestedene klarer seg bra, mens de brune kafeene går dårligere, forteller Statistisk sentralbyrå. Røykeloven har jubileum, og de siste dagene har media fortalt ulike historier om loven, bedriftene og menneskene knyttet opp om forbudet som ble gjennomført 1. juni 2004.

Aftenposten kommer med en sak om noen jenter som nå besøker et sted som de aldri ville ha besøkt dersom bedriften tillot røyking i lokalene. En solskinnshistorie altså, men de motsatte eksemplene finnes også.

For Liberaleren er dette prinsipielt spørsmål, et spørsmål om eiendomsretten. Bedriftene må selv få bestemme driften, også om røyking skal tillates eller ikke. Arbeidsforholdet mellom bedrift og arbeidstakerne skal reguleres gjennom frivillige avtale. Derfor er vi imot røykeloven, som har ett års jubileum i dag.

Dette lovverket vil ikke bli liberalisert. Det betyr at røykeforbudet for denne bransjen er kommet for å bli, i alle fall i overskuelig fremtid. Utfordringen blir å holde politikerne igjen slik at lignende forbud som krenker folks frihet og eiendomsrett ikke kommer på andre felt. For eksempel et røykeforbud i private hjem. Politikernes kåthet for ulike forbud virker ubegrenset, og derfor bør alle være på vakt til enhver tid.

Tags:

Mest lest

Arrangementer