Ukategorisert

Vil tvinge folk på trafikk-kurs

Administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Leif N Olsen, ønsker at alle bilsjåfører skal tvinges på oppfriskningskurs hvert tiende år. Samferdselsministeren er dessverre enig med Olsen.

Olsen hevder i Dagsavisen at billister ringer daglig for å spørre om parkeringsavstander, regler for kjøring i rundkjøringer og hvordan de skal forholde seg til vikeplikt. Selv om noen sjåfører lurer på enkelte ting, eller vil oppfriske sin opplæring bør ikke alle gjennom tvang gjennomgå samme opplæring. Det bør ikke bli tvungen oppfriskningskurs for billister.

Finansnæringens Hovedorganisasjon liker tydeligvis Olsens forslag, men de mener kurset må være gratis for deltakerne. Liberaleren bytter ordet gratis til skattefinansiert, og dermed utelukker vi den tanken. Det vil være prinsipielt galt at slike kurs skal betales over offentlige budsjett, og staten vil få en ny tjeneste som må finansieres gjennom skatter og avgifter.

Kjøreopplæringen bør på alle felt baseres på frivillighet. Det betyr at de som mener de trenger mer opplæring tar dette, og betaler for opplæringen. Trafikanter som mener de kjenner regelverket godt nok lar vær å gjennomføre flere kurs i bilkjøring. Slik har det for folk flest vært i flere tiår. Det er ingen grunner til å forandre denne praksisen nå.

Mest lest

Arrangementer