Ukategorisert

Skolematen kommer

I mai leverte SV-representantene Kristin Halvorsen, Rolf Reikvam og Lena Jensen et dokument 8-forslag til Stortinget, der de ber regjeringen fremme en sak for Stortinget som sikrer gjennomføring av skolemåltid i grunnskolen, inkludert oversikt over behov for praktisk tilrettelegging, finansieringsbehovet for kommunene og en tidsplan for gjennomføring i kommende stortingsperiode.

Det er forventet at den saken vil gå igjennom med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Dermed sikrer denne skolematalliansen nok et skattefinansiert i velferdssamfunnet.

SV-representantene håper på en prøveordning fra 2006, men vil utvide ordningen i løpet av neste periode. Målet er å utvikle ordningen i neste periode med lengre pause for elevene. Ingen vet kostnadene ennå, men to milliarder kroner er et overslag som brukes.

Liberaleren er motstander av ”gratis” skolemat, eller skattefinansiert matservering på skolene. Mat og måltider bør være et privat ansvar. Der bør barn, ungdom, foreldre og foresatte sette rammene.

Skattefinansiert skolemat betyr større offentlig innflytelse på et område som hører hjemmet og familien til. Nok en gang overtar staten oppgaver som bør utøves av andre. Matpakken har vært og bør forbli et privat ansvar!

Mest lest

Arrangementer