Ukategorisert

Et herlig eksempel

Anbudskonkurransen for drift av riksvegferjesambandet Flakk – Rørvik i Sør-Trøndelag er et herlig eksempel på at konkurranse er nyttig for offentlig sektor. Konkurranse kan redusere offentlige kostnader kraftig.

Konkurransen om sambandet Flakk – Rørvik viser at flere operatører vil drive dette sambandet, og selskapene konkurrer om å gi Statens vegvesen det beste tilbudet, sier Tor-Sverre Thomassen i et oppslag om denne saken.

Denne saken og dette eksemplet på fergedrift må være som ”en gave fra gud” for de partiene som forsvarer anbudskonkurranser. Spesielt Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre kan glede seg over å få ammunisjon i fanget. Eksemplet viser også at staten har kastet bort ufattelig med millioner kroner på subsidier på ulike fergesamband.

Som liberalist kunne skribenten tenke seg fri etableringsrett og konkurranse om kundene også på ferger. Det er lett å se noen praktiske problemer med et fullstendig frislipp, men prinsipielt er det riktig at de som vil etablere seg på et samband får muligheten til dette.

Mest lest

Arrangementer