Ukategorisert

Et spennende forsøk

Det er spennende at Kommunal- og regionaldepartementet forlenger forsøksordningen med at Båtsfjord kommune får ha ansvaret for å drive videregående skole.

Liberalister vil redusere offentlig sektor. En naturlig konsekvens av et slikt standpunkt er å legge ned fylkeskommunen, og overlate oppgaver til andre. For eksempel til kommunene eller til private aktører.

Det at Båtsfjord kommune driver en videregående skole på en god måte viser at fylkeskommunen er overflødig. Aktørene i lokalsamfunnet bidrar til å påvirke skolens drift på en måte som er urealistisk å få til gjennom den vanlige driftmodellen. Det er hyggelig å lese departementets pressemelding.

Suksessen i Båtsfjord bør videreføres i andre kommuner med kommunal og aller helst privat drift av videregående skoler.

Mest lest

Arrangementer