Ukategorisert

Vil ha færre utlendinger til Norge

Hittil har regelen om minimumsinntekt på 190.000 kroner bare hatt betydning for utenlandske statsborgere. Nå kommer den også til å gjelde nordmenn hvis regjeringen får det som den vil.

Det skal bli vanskeligere å ta med utenlandske ektefeller til Norge. Regjeringen vil gjøre de økonomiske kravene strengere.

Årsaken til de skjerpede kravene er at denne typen innvandring er blitt den viktigste årsaken til innvandring til Norge. Det er kvinner fra Thailand og Russland og menn fra Irak som utgjør den største økningen, skriver NRK Tekst-TV. Kommunal- og regionaldepartementet mener at mange av ekteskapene er falske, og foreslår å innføre inntektskrav til nordmenn som henter ektefelle i utlandet.

Selvsagt har ikke alle nordmenn med utenlandske ektefeller inngått ekteskap i den hensikt å ”hente hjem” en utenlandsk kvinne eller mann. Kjærligheten er naturligvis individuell, og kjenner derfor ikke alder, landegrenser, verdensdeler eller kjønn. Med bakgrunn i et slikt syn er regjeringens krav skuffende. Det bør ikke automatisk være et politisk mål å begrense innvandringen til Norge. Det er liten tvil om at det er regjeringens målsetning.

Hadde staten hatt store utgifter på grunn av at utenlandske ektefeller kommer til Norge er det forståelig at politikerne retter et søkelys på problematikken. Ingen ting tyder på store offentlige utgifter. Derfor reagerer Liberaleren på regjeringens holdning om å begrense innvandringen til Norge. Samarbeidsregjeringen bør ha et annerledes utgangspunkt, nemlig at et ”fargerikt fellesskap” er positivt for vårt samfunn.

Mest lest

Arrangementer