Ukategorisert

Terskelen bør ikke senkes

Politikerne må være forsiktig med å senke terskelen for å bli registrert i politiets DNA-register. I dag er det bare voldtektsmenn og drapsmenn som blir registret. I fremtiden kan folk med mindre straffbare forbrytelser komme i dette registeret.

Det er direktør i Datatilsynet Georg Apenes som i TV2 Nettavisen mener terskelen for å komme i dette registeret bør senkes, men han går heldigvis ikke så langt som Fremskrittspartiets Jan Arvid Ellingsen gjør. Han vil registrere alle.

Det er for Liberaleren mange argumenter mot DNA-registreringen. Registreringstvang er i seg selv er frihetsinnskrenkende. Personvernet blir svekket. I tillegg må finansieringen skje via skatter og avgifter. Det betyr et skattefinansiert register.

Liberaleren ønsker ikke å senke terskelen. For oss er personvernet viktigst. Skal dagens register utvides bør det være gode grunner for dette. Disse grunnene har skribenten ennå ikke sett, og Jan Arvid Ellingsen imponerer ikke med høyere oppklaringsprosent med økt DNA-registrering.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Igjen er jeg skuffet over at en vanligvis så klarsynt avis som Liberaleren tar et så snevert og kortsynt standpunkt. Ja, det koster penger å opprettholde et slikt register, men erfaring fra Storbritannia viser at man fikk oppklart opptil 40% flere vinningssaker ved bruk av det. På denne måten kan politiet effektiviseres, flere saker oppklares, tilliten til rettstaten styrkes og det blir mye vanskeligere å være kriminell – selv for «vanlige», uorganiserte vinningskriminelle – hvilket på sikt vil føre til lavere offentlige og samfunnsmessige utgifter til å dekke skader etter slik kriminalitet. Videre koster det mye penger å etterforske kriminalitet… Read more »

Fra arkivet