Ukategorisert

Ingen ting er gratis

Et flertall på Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for gratis skolemat i grunnskolen. SV fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Som Liberaleren har spådd tidligere går det imot skattefinansiert mattilbud i skolen.

Ordet gratis er misvisende. Lite eller ingen ting er gratis. En ordning på skolemat må finansieres gjennom skatter og avgifter. Derfor bruker vi benevnelsen skattefinansiert skolemat. For Liberaleren er det sørgelig at staten overtar mer og mer av ansvaret for ungene. Også maten skal nå reguleres for å gi ungene et bedre kosthold. Det finnes ikke grenser for staten sin formynderholdning.

Politikerne har ennå ikke sagt ja til ordningen, men det er innlysende at det blir resultatet. Regjeringen blir pålagt å utrede en ordning med skolemåltid i grunnskolen, inkludert behovet for praktisk tilrettelegging og finansiering, skriver Aftenposten. Den utredningen skal ha en super begrunnelse dersom Stortinget ikke vedtar et skattefinansiert mattilbud i grunnskolen. Det er sørgelig at politikerne går opp fotsporene til foreldre og foresatte.

Som liberalister skal vi sette klare grenser for statens oppgaver. Hva skal staten ta seg av, og hva er et privat ansvar? Liberalister er enig om at statens oppgaver skal begrenses sterkt. Derfor er det naturlig å være imot et skattefinansiert mattilbud i skolen. Det er synd liberalisme er et ”fremmedord” i nasjonalforsamlingen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer