Ukategorisert

Ingen ting er gratis

Et flertall på Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for gratis skolemat i grunnskolen. SV fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Som Liberaleren har spådd tidligere går det imot skattefinansiert mattilbud i skolen.

Ordet gratis er misvisende. Lite eller ingen ting er gratis. En ordning på skolemat må finansieres gjennom skatter og avgifter. Derfor bruker vi benevnelsen skattefinansiert skolemat. For Liberaleren er det sørgelig at staten overtar mer og mer av ansvaret for ungene. Også maten skal nå reguleres for å gi ungene et bedre kosthold. Det finnes ikke grenser for staten sin formynderholdning.

Politikerne har ennå ikke sagt ja til ordningen, men det er innlysende at det blir resultatet. Regjeringen blir pålagt å utrede en ordning med skolemåltid i grunnskolen, inkludert behovet for praktisk tilrettelegging og finansiering, skriver Aftenposten. Den utredningen skal ha en super begrunnelse dersom Stortinget ikke vedtar et skattefinansiert mattilbud i grunnskolen. Det er sørgelig at politikerne går opp fotsporene til foreldre og foresatte.

Som liberalister skal vi sette klare grenser for statens oppgaver. Hva skal staten ta seg av, og hva er et privat ansvar? Liberalister er enig om at statens oppgaver skal begrenses sterkt. Derfor er det naturlig å være imot et skattefinansiert mattilbud i skolen. Det er synd liberalisme er et ”fremmedord” i nasjonalforsamlingen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • 1990: Den verdiliberale høyresiden dukket opp1990: Den verdiliberale høyresiden dukket opp
    I 1990 dukket 130 liberale FpU'ere opp på Frps landsmøte. Det pekte frem mot partisplittelsen i 1994.