Ukategorisert

Et enklere Norge?

Regjeringen har ikke klart å skape et enklere Norge. Siden handlingsplanen ble lansert har antall skjema og forskrifter holdt seg på et stabilt nivå.

Antall regler som næringslivet må følge er på samme nivå som før, til tross for politiske løfter om å fjerne skjemaveldet. En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at tallet på skjemaer og forskrifter er redusert med bare tre prosent. Samtidig er lengda på hver forskrift økt med 12,5 prosent, skriver NRK.no.

Det er lenge siden Liberaleren kom til samme konklusjon som i dag offentliggjøres av statskanalen, men istedenfor å vise til en undersøkelse brukte vi veksten hos Brønnøysundsregistrene som et bevis på at Norge er et komplisert land.

Det er en politisk målsetning å forenkle regelverket, og dermed redusere skjemaveldet. Hvis politikerne ikke gjør noe med holdningen om statlig innblanding, og statlige krav om å registrere det meste som skjer, vil vi aldri få et enklere Norge. En systemendring må til, og den endringen må være basert i ønsket om å la bedrifter og privatperson styre seg selv uten innblanding. Ingen politiske parti på Stortinget har programformulleringer som vektlegger frihet for næringslivet i så stor grad. Dermed er spådommen at Norge ikke vil bli et mindre byråkratisk land i overskuelig fremtid.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer