Ukategorisert

Et guttetilbud?

Det er ikke unaturlig at Ham-Kam ønsker å satse på gutter for å sikre rekruttering til klubbens A-lag. Det vil være tragisk dersom Likestillingsombudet blander seg inn i klubbens rekrutteringspolitikk.

Drømmen brast for jentene da de ble nektet å gå på fotballinja. Fordi Hamar Katedralskole samarbeider med Ham-Kam er det bare gutter som får gå på den populære linjen. Jentene fikk blankt nei, og det synes de er diskriminerende, melder NRK P3.

For en liberalist er det naturlig å forsvare retten til å diskriminere. Ikke alltid er forsvaret til denne retten like varmt, men behovet for å ivareta blant annet eiendomsretten gjør det nødvendig med et slikt forsvar. Så også i saken om Ham-Kams fotballinje.

Fotballklubben fra Hamar må ha rett og frihet til å engasjere seg i en egen fotballinje for gutter. Det er også forståelig at klubben satser på en slik drift. Denne linjen kan på sikt sørge for økt og billig rekruttering til klubbens A-lag som spiller i mennenes eliteserie. Ham-Kams fotballinje må være å tråd med idrettens ønsker om å ta egen rekruttering på alvor.

Selvsagt kan det stilles spørsmål med at fylkeskommunen bidrar med penger til dette studietilbudet, men det er en litt annen debatt. Debatten om finansieringen av utdanningssektoren tar vi gjerne, men på et annet tidspunkt.

Sannsynligvis vil Likestillingsombudet gripe inn i denne saken. Forskjellige utdanningstilbud mellom gutter og jenter strider mot likestillingsloven, og det er et av mange momenter som gjør denne loven totalt ubrukelig.

Mest lest

Arrangementer