Ukategorisert

Alkoholrabatt, ja takk!

Liberaleren er veldig uenig med Actis som foreslår å begrense uteplassens muligheter til å fastsette prisene på produktene som selges. Organisasjonen vil endre alkoholloven, og redusere bedriftenes frihet til å drive slik de selv ønsker.

I utgangspunktet bør alle liberalister le av forslaget til Actis, men i frykt for at det kan bli vedtatt tør ikke Liberaleren å latterliggjøre forslag som vil begrense næringslivets frihet. Politikerne er så glad i ulike reguleringer at innstramninger i dagens alkohollov kan få bred politisk tilslutning.

Uteplassene må selv få bestemme prisene på drinkene som selges. Også blir det opp til forbrukerne å godta eller forkaste tilbudene. Det gjør vi gjennom å takke ja eller nei til de ulike tilbudene. Slik skal og må markedet fungere. Alle politiske inngrep som forkludrer dette er Liberaleren motstander av.

Reaksjonene fra avholdsbevegelsen har kommet etter at det ble kjent at mange uteplasser i Tromsø har gode tilbud på det som serveres i glassene. Avholdsbevegelsen er redd for fyll, en frykt som bør være ubegrunnet. De som vil bekjempe misbruk av alkohol skal være glad for at uteplassene ønsker å trekke folk ut på byen så tidlig som mulig på kveldene. Det må være bedre å drikke i kontrollerte former ute istedenfor i ukontrollerte hjemmelag. Rart avholdsbevegelsen ikke ser dette poenget.

Skribenten er ikke tilhenger av dagens alkohollov som allerede kan karakteriseres som svært restriktiv. Dagens lovverk har reguleringer som skal fange opp det som omtales som fyll. De som vil ha innstramninger kan umulig å ha stor tro på loven som allerede gjelder, eller hva?

Tags:

Mest lest

Arrangementer