Ukategorisert

For et underskudd!

For et elendig økonomisk resultat i Eidskog kommune. Administrasjonen og politikerne bør skjemmes over et netto driftsresultat på minus 10,2 prosent, eller neste 33 millioner kroner. Elendig er ordet som kan beskrive resultatet.

Ordføreren innrømmer også ovenfor Glomdalen at resultatet er svakt, men dekker seg bak ulike fond som har fått hjulene til å gå rundt i kommunen.

Politikerne i Eidskog kommune må lære seg å prioritere. De må lære seg å sette grenser for politikk. I flere bedrifter som ikke er skattefinansiert ville et slikt resultat ha medført en konkurs. Mange i ledelsen måtte ha gått fra sin stilling, men i kommunal sektor er dette sjeldent en problemstilling.

Resultatet er så dårlig at politikerne og administrasjonen i denne kommunen bør skjemmes. Det skal være umulig for en kommune å ha et driftsresultat som viser et merforbruk på over ti prosent. Noen må våkne, og det bør skje før det er for sent.

Tags:

Mest lest

Arrangementer