Ukategorisert

Politikken inntar A-pressen igjen

A-pressen har brukt lang tid på å frigjøre seg fra de politiske båndene til Arbeiderpartiet. Når LO-lederen nå sitter som styreleder i konsernet er det et sterkt signal om at politikken igjen har inntatt A-pressen.

La det være klart at LO har alle rettigheter til å engasjere seg i A-pressen på grunn av sin eierinteresse. Fagbevegelsen har frihet til å være en aktiv eier, selv om det strider mot det som er gjort de siste årene.

Det siste året har Telenor-direktøren Erik Nord ledet A-pressestyret. Han blir nå nestleder i styret. LO og Telenor eier 45 prosent hver av A-pressen Media Holding, som igjen eier A-pressen ASA.

Det må være ønske om et sterkere grep om konsernet som gjør at LO-leder Gerd-Liv Valla ønsket vervet som styreleder. Den gamle alliansen mellom media og Arbeiderpartiet gjennombygges gjennom dette trekket. Symboleffekten er uheldig, og kan og bør bli misbrukt av LO sine politiske meningsmotstandere. Det er rart Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet for den del setter seg i en slik posisjon.

Det er synd at LO med svært tette bånd til Arbeiderpartiet trekker de 35 avisene i konsernet som har en sosialdemokratisk formålsparagraf nærmere Jens Stoltenberg & co. Det er ikke med på å opprettholde differensiert og bredt pressemønster, slik LO offentlig har ønsket for ”sine” aviser. Aviser som fronter samme saker og er talerør for Arbeiderpartiet reduserer mangfoldet for leserne. Fagbevegelsens nye grep er en aktiv støtte for en mer sosialdemokratisk samfunnsdebatt, stikk i strid med signalene LO har gitt de siste årene. Det er beklagelig at LO-leder og sentralstyremedlem i AP er ny styreleder i A-pressen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer