Ukategorisert

No money – no honny

Ordningen bør ikke bare beskjæres, men fjernes. Det skal ikke være et statlig ansvar å sørge for prevensjon til gutter, jenter, menn eller kvinner.

Debatter raser etter at regjeringen vil begrense ordningen med gratis p-piller. Ifølge forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet skal kun de eldste og billigste pilletypene være gratis for unge jenter, melder NRK.

Flere reagerer på forslaget om å stramme inn ordningen. Den norske lægeforening, sykepleierforbundet og Bjarne Håkon Hansen er alle sammen med i hylekoret.

Det kan ikke være et mål i seg selv å bruke mest mulig penger på denne ordningen. Derfor er departementets holdning svært forståelig. Prinsipielt er det vanvittig at politikerne har vedtatt en skattefinansiert friordning på p-piller. Folk bør betale for egen prevensjon. De som ikke har råd til dette bør slutte med seksuelle aktiviteter som medfører graviditet.

Innspillene som kommer på regjeringens forslag kan tyde på at noen tror regjeringen vil skade unge jenter med en utdeling av dårlige og farlige p-piller. Slik er det selvfølgelig ikke. Elisabeth Aspaker, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, ville ikke alle jenter vondt selv om hun forsvarer innstramningene.

Når Liberaleren mener ordningen bør fjernes vil motargumentet være at aborttallene vil øke drastisk. Det kan hende, men abortdebatten bør være mye bredere enn for eller mot skattefinansiert prevensjon.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
    Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.