Diverse, Magasin

Vil redusere tilbudet for barn og unge

Forbrukerombudet kommer med et uspiselig krav. Ikke bare vil det øke offentlig utgifter, men mange barn og ungdom vil bli uten et fritidstilbud. Det er galskap å foreslå en reklamefri barneidrett.

En stor del av det økonomiske grunnlaget for idrettsbevegelsen kommer fra private aktører. Uten næringslivet og privat støtte ville idrettstilbudet til barn og unge har vært betydelig dårligere.

Forbrukerombudet vil ha slutt på sponsing og reklamefinansiering i barnas omgivelser. Nå ber de regjeringen øke støtten til barneidrett for å komme kommersialiseringen til livs, skriver Propaganda.

Det er allerede strenge retningslinjer hvilke type reklame og sponsing som kan rettes mot barn og unge. Et forbud vil redusere tilbudet kraftig, selv om ombudet håper staten vil gå inn med en økt del av skattefinansierte midler. Et forslag som Liberaleren tar fullstendig avstand fra. Vi ønsker ikke flere offentlige støtteordninger, men vi forventer at idrettsbevegelsen får frihet og rammevilkår som gjør det mulig å opprettholde aktivitetsnivået. Det betyr frihet til å inngå reklameavtaler, sponsoravtaler og partneravtaler med næringslivet.

Idrett er en betydelig del av frivillig sektor, og bør forbli det også i fremtiden.

Mest lest

Arrangementer