Ukategorisert

Staten redigerer sendingene

Fjernsynskanalene må selv få bestemme hvor mye reklame som skal sendes. Staten gjennom Medietilsynet bør ikke sette reklamegrenser.

Naturlig nok ønsker TV2 å sende reklame under Tour De France. Denne friheten får kanalen ikke på grunn av politiske reguleringer som Medietilsynet må følge.

I de to siste sesongene har TV2 fått lov til å ha reklameavbrudd i sine Tour The France sendinger. I år sendte de på nytt inn søknad om reklameavbrudd, men denne gangen med et mer uheldig utfall, skriver Kampanje i dag.

Avslaget er uheldig, og begrenser TV2s frihet til selv å bestemme innholdet i sine sendinger. Gjennom lovverket er staten med på å redigere innholdet i sendingene, en frihet, et ansvar og en rettighet hver enkelt kanal bør ha.

Avslaget fra Medietilsynet er uheldig, og det er frihetsinnskrenkende for TV2. Denne gangen gikk reguleringene utover TV2. Neste gang kan det være en annen kanal som får merke politikernes og byråkratenes reguleringskåthet.

Tags:

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
  • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
    Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.

Verdt å få med seg