Diverse, Magasin

Ny redaktør – tradisjonen fortsetter

Liberaleren har fått sin 3.redaktør. Avisens profil vil fortsette i tradisjonen fra Bent Johan Mosfjell og Bjørn Magne Solvik.

Jeg takker Sentralstyret i FRIdemokratene og redaksjonen i Liberaleren for tilliten, og håper at Liberaleren også i min periode som redaktør kan vise seg verdig lesernes oppmerksomhet daglig – gjennom korte og lengre kommentarer til små og store begivenheter og samfunnsutviklingen generelt, alltid forankret i liberalistisk ideologi.

Liberaleren har en redaksjonell linje
I spalten til høyre er den gjengitt. La meg gjengi to deler av Liberalerens redaksjonelle linje:

” FRIdemokratene ønsker å gjenspeile liberalismens mangfold. Liberaleren skal derfor ikke innta standpunkt som anses som kontroversielle blant liberalister. Herunder nevnes eksempelvis utenrikspolitiske spørsmål, grenseområder for statens ansvarsområde eller spørsmål knyttet til partipolitisk tilhørighet. Eventuelle artikler knyttet til slike konfliktsaker skal være nyanserte og skrevet i jeg-form.”

Ovenstående avsnitt betyr ikke at Liberaleren mangler klare standpunkter. Hør bare:

” Liberaleren er mot verneplikt! Liberaleren er for full frihandel! Liberaleren er for en liberal innvandringspolitikk! Liberaleren er for skille av kirke og stat! Liberaleren er for legalisering av narkotika! Vi skal tørre der andre fanges inn av den sosialdemokratiske konsensus. Vi skal skyte til både høyre og venstre når det er nødvendig. Vi skal kombinere sterke meninger med en åpen og tolerant politisk linje”.

Viktige verdier skal fremheves
Liberaleren skal minne om:
– at alle mennesker er født med naturgitte, umistelige rettigheter

– retten til liv er blant disse
– retten til personlig frihet er blant disse
– retten til søken efter lykke er blant disse, og lykken er individuelt forankret, ikke kollektiv

– av de naturgitte, umistelige rettigheter utledes en rekke andre; retten til ytringsfrihet, trosfrihet, organisasjonsfrihet, bevegelsesfrihet, og eiendomsretten

– at i den grad det finnes en statsmakt skal den være begrenset og ha klart definerte oppgaver; å beskytte de naturgitte, umistelige rettighetene

– at opprør mot dem som misbruker makt er riktig og nødvendig

Sosialdemokratisk konsensus
er ingenting for Liberaleren, eller for liberalister generelt. Beklageligvis er det i Norge sosialdemokratisk konsensus på en rekke områder. Som for eksempel at om naboen din blir innvalgt i en politisk maktposisjon oppfatter han/hun at de bedre enn deg selv tar avgjørelser for ditt liv. Og krenker dermed dine naturgitte rettigheter. Liberaleren vil alltid utfordre slik sosialdemokratisk konsensus. Liberaleren vil alltid velge individet – mot kollektivet. Liberaleren vil alltid hevde at mennesket har fornuft – og derfor best selv tar avgjørelser om eget liv.

Rettigheter krenkes hver dag
også i andre land. Liberaleren har i sine kommentarer mest satt fokus på norske forhold. Men vi har også kommentert hva som foregår utenfor Norges grenser. Det vil vi fortsette med.

Vårt utgangspunkt er menneskets ukrenkelighet og verdighet. Derfor vil vi sette fokus på steder, organisasjoner, land og ideologier som ikke respekterer mennesket. Du vil derfor fortsatt finne artikler om så vel USAs Guantanamo Bay-base som artikler om kommunistenes GULag og nazistenes nacht unt nebel-leire (selv om begge deler er historie), og om dagens idelogiske fangeleire; Nord-Korea og Cuba. Og om religiøst motiverte tvangssamfunn – som Iran, Saudi-Arabia og andre.

Vær forandringen du ønsker i verden!
Det er lett å peke på alt du synes er dumt og dårlig styrt, eller alt som er trist og leit. Menneskers liv er ikke uavhengig av ideer. Hver dag taes det beslutninger som angår ditt liv. Beslutninger forankret i ideer du ikke bekjenner deg til. Kanskje er du grunnleggende uenig i at slike ideer skal ha makt over ditt liv. Er det da tilstrekkelig å sitte i sofakroken og syte og klage? Nei, naturligvis ikke!

Du må selv være den forandringen du ønsker i verden! La dine ideer og ideologi styre dine handlinger. Ikke akseptér beslutninger du er uenig i. Gå inn i din tid – og gjør noe med den!

Tåler debatt!
Liberaleren tåler debatt! Derfor kan du som leser kommentere hver eneste artikkel. Slik er det ikke i andre medier. Vil du kommentere noe i papiraviser kan du skrive innlegg til deres leserbrevside. Og så sitter redaksjonen i avisen og ”siler ut” hvilke innlegg som skal få komme på trykk. Avisene finnes også på internett. Der ser de at såkalt ”blog” (nettdagbok) sprer seg som en farsott – og selv kommer med nyheter – og avslører maktmenneskers løgner og dekkoperasjoner. Derfor åpner nå avisene på nett for at du skal få kommentere. Men ikke slik som Liberaleren. De legger gjerne ut en artikkel, under vignetten ”blog”, som du kan kommentere. Men hva med alle de andre artiklene – der du kanskje er uenig i premissene, konklusjonene – eller ideene som spres?

På Liberaleren er du alltid velkommen til å kommentere våre artikler. Vi tåler uenighet!

Les oss!
Vi håper redaktørskiftet ikke får noe å si for deg – og at du fortsetter å lese oss. Gjerne hver dag. Vi tastes!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer