Ukategorisert

Pleym ny redaktør for liberaleren

Sentralstyret i FRIdemokratene valgte på torsdag Per Aage Pleym Christensen til ny redaktør for Liberaleren. Han etterfølger Bjørn Magne ”Bønna” Solvik som ønsket avløsning.

Pleym har vært journalist for Liberaleren nesten siden starten i 1999, og han er spesielt kjent for sine lange bakgrunnsartikler. Når en kjent person dør eller et historisk jubileum dukker opp, vet vi hvem som snart publiserer en artikkel. Ved siden av sin skribentvirksomhet for Liberaleren er Pleym aktiv politiker i Venstre, der han sitter som 4. varamedlem til fylkestinget i Akershus. Han har tidligere vært aktiv fylkespoliker for Fremskrittspartiet.

Pleym vil videreføre de gode tradisjonene som har blitt opparbeidet i Liberaleren de siste årene. Vi kan imidlertid regne med ytterligere utvidelser av tilbudet. Kanskje ikke i antall artikler, men i mangfold, kvalitet og dybde. Det vil fortsatt bli daglige nyhetsartikler på Liberaleren. Til nå har redaktøren – arbeidsjernet Bønna – skrevet flesteparten av de daglige artiklene. Det har vært redaktøransvaret. I fremtiden vil redaktøren i større grad fungere som en redaktør med ansvaret for innholdet, uten at han nødvendigvis skriver det selv hver dag.

Jeg er utrolig stolt av det arbeidet Bønna har gjort for Liberaleren. Under hans redaktørtid har både mengden artikler og antall lesere økt radikalt. Liberaleren er uten tvil den viktigste internettavisen for den liberale høyresiden. Her samles liberalere med ulike bakgrunn og partitilhørighet i kampen for et fritt samfunn. Her kan alle politisk interesserte mennesker lese et reflektert og konsekvent liberalistisk syn på aktuelle politiske spørsmål.

Den gang jeg startet Liberaleren i juni 1999, hadde jeg store ambisjoner for avisen. De er langt på vei blitt oppfyllt. Hemmeligheten bak suksess er hardt arbeid. Jeg sa til andre aktive i FRIdemokratene at nå kjører jeg på. Hver dag skal det legges ut en aktuell nyhetskommentar. Jeg skrev selv de daglige kommentarene frem til høsten 2000. På det tidspunktet var jeg involvert i mye annet og sa gladelig ja da Bønna tilbød seg å skrive artiklene for meg. Han satt helt nord i Finnmark og skrev kommentarer som han sendte meg på mail. Som en klokke, hver dag! Jeg la dem ut på sidene. Det var deilig å endelig få nye publiseringsløsninger som gjorde at han kunne legge dem ut direkte. Ny teknologi er vidunderlig! Fra 2002 har Bønna hatt det fulle redaktøransvaret.

Bjørn Magne Solvik har hatt ansvaret for de daglige nyhetsartiklene i snart 5 år. Jeg er en av de få – med min bakgrunn som fast skribent i et drøyt år – som vet hvor mye arbeid dette faktisk er! Liberalerens suksess skyldes hardt arbeid – vår viktigste proletar bor i Finnmark, ferierer i Thailand, holder med Liverpool, tror på frihet og gir mer for saken enn noen andre jeg kjenner! Bønna er en stor helt!

Ikke bare har han bygd opp Liberaleren til en idepolitisk gullgruve. Han har sørget for at arbeidet fortsetter i fremtiden. Jeg håper Bønna fortsatt vil skrive en artikkelen i ny og ne – når rettferdighetssansen hans reagerer på en dum lov eller et politisk overgrep. Det er imidlertid godt å vite at Liberaleren vil fortsette veksten selv uten disse bidragene! Du kan puste ut og slappe av med svært god samvittighet der oppe i nord. Flammen brenner videre…

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer