Ukategorisert

Skattekrav? Restskatt? Du er rettsløs!

Kemneren følger ikke vanlige rettsregler. Når skal staten innse at prinsippene for rettsstaten også gjelder for statens egne håndlangere?

Dagbladet forteller i dag historien om Dag Røneid i Oslo. Han ble skjønnslignet, og fikk 36 000 kr i skattekrav fra kemneren. Han klaget på vedtaket – men det spilte ingen rolle. Kemneren tømte BSU-kontoen hans (boligsparing med skattefradrag).

Hvis Røneid hadde blitt dømt i en rettssak, og anket dommen, ville han ikke vært nødt til å sone i påvente av ankebehandlingen. Det må han når det er kemneren som både er anklager, dommer – og ”fengselsvesen”. Anker du en dom får straffeutmålingen ”oppsettende virkning”. Da er ikke dommen rettskraftig før anken er behandlet.

Røneid ba om en betalingsavtale. Det fikk an ikke. Staten har sitt eget inkassobyrå; Statens Innkrevingssentral. Skylder du staten penger, og er uenig – eller ikke kan betale, får du som i en vanlig inkassosak utleggsforretning mot deg, med rettsgebyr og strafferenter.

Siden Kemneren ikke kunne vente, men tømte BSU-kontoen til Røneid, vil han i tillegg måtte betale tilbake skattefordelen av BSU-sparingen sin. Han ønsket ikke å bryte BSU-avtalen. Pengene var satt av til bolig. Men Røneid må betale for noe statens håndlangere har gjort. For å kreve inn penger for et (skatte)krav som er omtvistet.

Er det for mye forlangt at staten selv følger de reglene som gjelder for alle andre? Sosialdemokrater synes nok det. For dem er det staten som står i sentrum – ikke individet.

Vi synes ikke det. En anket sak er ikke rettskraftig. Uansett om det er en dom eller et skattekrav.

Om det er finansministeren eller justisministeren som skal rydde opp er uinteressant for oss.

For det bør ryddes opp. Nå.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simon Thorbjørnsen
16 years ago

Been there, done that. Jeg fikk en saftig restskatt for noen år siden, og forhandlet med kemnerkontoret om rater på nedbetaling.
Joda, det ble avtalt at jeg skulle betale i 2 store rater.
Men mandag morgen hadde de tatt beslag. Muntlig avtaler hadde ingen interesse eller betydning, sa de. Kemneren har fullmakter selv ikke namsmannen har.

Anonym
Anonym
16 years ago

Folk blir skjønnsliknet over en lav sko i Norge. Som en representant for Skatteetaten fortalte en bekjent da han ble skjønnsliknet etter å ha glemt å levere selvangivelse på grunn av adresse-problemer, «vi stikker fingeren opp i luften og gjetter. Du betaler det vi tror en Nordmann trenger for å klare seg i løpet av et år». En annen jeg kjenner ble skjønnsliknet etter moren regelmessig hadde gått i banken og satt penger på kontoen hans. Det fantes ikke bevis på hvor pengene kom fra. Bedre å gjemme dem i madrassen, spør du meg. Barnevernet opererer etter samme prinsipp, de… Read more »

Jepp Jepp
Jepp Jepp
10 years ago

Jeg er selv blitt skjønnsliknet kreftig i forbindelse med et lite firma jeg hadde. Først betalte jeg alt jeg hadde av penger, så lånte jeg et par hundre tusen og da hadde jeg ikke penger til å klage og bevise at jeg hadde rett. Dette har nå kostet med ca 450 000kr og det bare øker siden jeg lånte 200 000kr til meget høy rente – og som jeg ikke klarer å betale tilbake. De har totalt ødelagt de siste 6 årene av livet mitt. Jeg har ikke penger til å ta barna med på kino engang – og de… Read more »

Fra arkivet