Diverse, Magasin

Spesifisert skatteseddel? Ja takk!

Kan vi med moderne teknologi få en spesifisert skatteseddel? Og samtidig få påvirke hvordan skattepengene brukes, oftere enn i valg hvert 4.år?

Du har sikkert sett at både strømregningen og telefonregningen din er spesifisert. Det er da vanlig å be om spesifisert regning. Så vet du at du ikke blir lurt. I dag vil jeg lansere en idé jeg fikk da jeg så over regningene mine nylig.

Taxpayer’s day
er et kjent uttrykk for liberalister. Skattebetalerens dag er den dagen i året du slutter å betale til det offentlige, og begynner å tjene penger selv. Når på året denne dagen er, varierer fra land til land efter hvor stort skattetrykket er.

I USA har liberalister markert denne dagen – for å skape bevissthet om skattetrykket, og for å få vanlige folk til å kreve råderett over egne penger. Alternativet er som kjent at politikerne samler inn pengene, og efter eget forgodtbefinnende deler ut pengene dine til formål politikerne har definert som ”gode”.

Man lader opp til Skattebetalerens dag med å markere når du betaler til hvilke formål, over skatteseddelen. I januar til helse og eldreomsorg, i februar til utdannelse, i mars til forsvaret osv. osv. Jo nærmere Skattebetalerens dag du kommer, jo mer politisk omstridt blir formålet du betaler til (landbrukssubsidier, støtte til kulturformål, bistand etc.).

Ikke alle som får pengene sine konfiskert vil være enige i definisjonen av ”gode formål”. Og slett ikke vil være enig i at naboen er bedre egnet til å bestemme over dine penger enn du selv er, bare hun/han blir innvalgt i et politisk organ.

Kan moderne teknologi kombineres med ønsket om å skape en høyere bevissthet hos vanlige folk om hva de betaler skatt til? Kan skattebetalerne få mulighet til å bestemme over hvordan pengene deres brukes (av politikerne), oftere enn på valgdagen?

Ja, mener jeg. Og jeg skal begrunne det med et par forslag.

Spesifisert skatteseddel
Aksepter for et øyeblikk at skattenivået er gitt. Hvordan kan vi skape bevissthet om hva du betaler penger til, og når du betaler pengene? Ved at myndighetene utsteder en spesifisert skatteseddel.

Det blir forresten galt å gjøre det over selve skatteseddelen. For den får du jo bare en gang i året, når myndighetene forteller deg hvor mye du har betalt i skatt, fordelt på stat, fylke og kommune. Og til Folketrygden. Og i toppskatt.
Lønnsslippen fra arbeidsgiver er heller ikke egnet til vårt formål. I dag får du vite en gang i måneden hvor mye i kroner og øre av lønnen din du betaler i skatt.

Isteden kan det være bedre å opprette for eksempel ”din skatteside.no”. Når statsbudsjettet er vedtatt vil andelen som går til hvert formål kunne utregnes; 1/3 til helse/eldreomsorg, 5% til Forsvaret, 2 promille til politiet etc. På www.dinskatteside.no kan du hver måned finne ut hva skattepengene dine brukes til.

Er det urimelig å forlange at myndighetene spesifiserer hva skattepengene dine går til? Jeg synes i hvert fall ikke det. Som bevisste forbrukere betaler vi vel ikke regninger uten å vite hva vi har kjøpt? Kanskje tenker vi at ”dette var et dumt kjøp, jeg burde heller prioritert annerledes”, eller ”neste måned skal jeg prioritere annerledes”.

Det er nokså åpenbart at partiene som er for høye skatter, fordi det offentlige ikke bare skal styre folks liv over skatteseddelen – og fordi det offentlige bør utføre de fleste oppgaver vi mennesker er avhengige av at blir løst, vil motsette seg denne ideen. Men hvorfor skulle de det? Med deres retorikk er det jo slik at folk blir fornøyde når de ser hva de er med på å holde i live med sine skattepenger. Og da kan vel ikke dette forslaget være annet enn positivt?

Et skritt videre
Hva med den andre delen av ideen; la folk være med å bestemme hvordan pengene skal brukes. Dette er også noe vi kan få til med moderne teknologi.

Tenk deg at du går inn på www.dinskatteside.no og leser at neste måned vil pengene dine gå til pressestøtte. Og du får være med å bestemme hvem som skal få pengene! I oversikten over alle formål som finansieres over skatteseddelen vil det være en del ”sekkeposter”. Klikker du på Pressestøtte vil alle aviser og tidsskrifter som oppfyller vilkårene være listet opp. Så kan du ved å krysse av utenfor navnet være med å bestemme; hvem skal få din del av pressestøtten? Vårt Land? Nationen? Klassekampen? Finansavisen?

Alternative formål
Hvis politikerne er virkelig dristige kan de også gi deg alternative formål å bruke pengene på. La oss si at du (som jeg) er mot pressestøtte. Du får oppgitt noen alternative poster på statsbudsjettet som du kan overflytte pengene dine til. Noen vil gi dem til Forsvaret, andre til høyere minstepensjoner. Noen til utdannelse, andre til bistand.

Ved nærmere eftertanke vil dette, forslagets trinn 3, være nokså vanskelig å få gjennomført. På grunn av motvilje hos politikerne. Hva er vitsen med at de sitter i sene nattetimer og hestehandler om mindre budsjettposter, hvis skattebetalerne får makt til å radere dem ut? Fysj og fy!

Kan forslaget realiseres?
Naturligvis. Hvis vi velgere forteller politikerne at vi vil vite hvordan pengene våre brukes. Dessuten vil vi ha rett til å være med å bestemme hvordan de brukes. Hver dag. Ikke bare en dag hvert 4.år. Teknologien er der. Kunnskapen om hvordan pengene brukes er der. Det er nettopp foreslått en lov om mer offentlighet i forvaltningen.

Hva er mer naturlig en åpenhet og offentlighet om hvordan skattepengene brukes?

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kyrre
Kyrre
16 years ago

Tørr ikke tenke på hvor mye skattepenger dette forslaget hadde endt opp med å koste…

Pleym
Pleym
16 years ago

kan godt hende det koster litt å legge inn data – men samtidig kan slikt regnes ut automatisk.

Hensikten er god:

1. Gi skattebetalerne større bevissthet om hva pengene deres brukes til.

2. Øke din innflydelse på hvordan pengene brukes.

3. Og kanskje blir gevinsten efterhvert at flere ser at staten bruker penger på altfor mye – og at det er vår suverene rett å bestemme hvordan vi vil prioritere å bruke våre egne penger

Espen
Espen
16 years ago

Markeres Taxpayer’s day i Norge? Kanskje det hadde vært en enda bedre(og rimeligere) ide å markere den skikkelig også i Norge?

Pleym
Pleym
16 years ago

Ja, både i Unge Høyre, FrPU, DLF-U og kanskje i UV burde det være interesse for dette.

Anders
Anders
16 years ago

Blir det ikke litt kaldt å gå i tok i november da?

Pleym
Pleym
16 years ago

Jo, hvis taxpayer’s day i norsk versjon er i november!

Jeg mener at denne dagen ble markert for noen år siden, men da i august. Kan være bra innledning på valgkampen..

PeeWee
PeeWee
16 years ago

I klartekst betyr dette at mer makt skal flyttes over på hendene til de med høy verdi på arbeidsmarkedet, og de med liten verdi henvises til forhold som beskrives i bøker som «nickled and dimed».

Libertarianismen er jo tross alt den øvre middelklassens «fagforeningsideologi».

Pleym
Pleym
16 years ago

Vet ikke hvorfor du mener at bare de med høy verdi på arbeidsmarkedet skulle ha interesse av å bestemme hvem deres andel av skattepengene som går til f.eks pressestøtte skal gå til. Uansett om du er Spetalen eller Johnny fra Stovner så er det vel ikke likegyldig om pengene dine går til Nationen, Vårt Land eller Klassekampen?

Eller til bønder som driver med burhøns der du kan støtte bonden med frittgående høns?

Liberalismen er en frihetsideologi for alle, uansett klasse, rase, alder, religion eller nasjonalitet.

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Problemet er jo at de velstående kan nekte å sponse ting som trygd, helse til lavtlønnete og så videre. Det igjen gjør at de svakeste stiller mye svakere på arbeidsmarkedet, og man får «japanske tilstander» for de arbeidsledige og tilstander som i «nickled and dimed» for de lavtlønnete.

Liberalismen er slettes ingen «frihetsideologi» om man ser på frihet som faktisk mulighet til å velge. For å velge trenger man ressurser, og for de som ikke har nok ressurser, så er det ikke mange valgene man får i et liberalistisk/sosialdarwistisk samfunn.

Pleym
Pleym
16 years ago

For å velge trenger man å bli vist respekt for retten til å velge.

Forutsetningen for å ha retten til å velge, er at man har retten til personlig frihet. Den nektes idag en milliard kinesere, noen færre cubanere, nord-koreanere etc.

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Man trenger både respekt for retten til å velge OG ressurser. Disse to er til en viss grad selvmotsigende, noe som utilitarismen til forskjell fra liberalismen har forsøkt å løse og få orden på.

Når det gjelder kineserne, så er det jo faktisk slik at mange i middelklassen støtter kommunistene på nesten liberalistisk grunnlag. De ser på kommunistene som forsvarer av deres lommebøker mot stemmeseddlene til de fattige i landet.

Fra arkivet