Ukategorisert

Nettavisen med partitest

Valg og valgkamp betyr partitester på nettavisene. Og Nettavisen var først iår.

Nettavisens partitest er omfattende. Du blir spurt hvem du stemte på i 2001, og hvem du kan tenke deg å stemme på iår. Før du tar testen. Testen blir også forandret underveis. Da jeg tok den, ble jeg spurt om hvem som blir statsminister efter valget. Det har da ingenting i en partitest å gjøre! Så er da også spørsmålet tatt ut.

Bekrefter SPs venstrevri
Testen bekrefter til fulle SPs venstrevri. Så lite som 2% sier før de tar testen at de vil steme på partiet, men svarene folk gir på spørsmålene viser at 15% kommer ut med SP. Nettavisen har laget en egen artikkel som forklarer det oppsiktsvekkende resultatet. Og grunnen er at flere i differansen mellom 2 og 15% egentlig tror de hører hjemme hos AP eller SV. Men SP har beveget seg så mye til venstre politisk at sosialister like gjerne kan stemme på dette partiet.

Testens mangler
Testen mangler en del spørsmål og alternativer, noe jeg kommenterte i Nettavisens debatt. Jeg har blant annet mistanke om at hvis man krysser av for at kontantstøtten bør nedtrappes og avvikles, så vektes dette til fordel for sosialistene. Men også liberalister kan krysse av for dette, fordi man mener barneproduksjon ikke bør subsidieres av staten.

Nattavisen har laget en artikkel som informerer om og forsvarer testen.

Vær klar over at det ligger premisser for spørsmålene. Hvis du er uenig i premissene bør du sende en epost til de som står for testene – eller delta i nettdebatten om testen (hvis det finnes en slik, da).

Spesielt liberalister er oppmerksomme på at mainstream premisser ikke alltid passer så godt på oss.

Det mest graverende i testen er at en del partier åpenbart mangler som alternativ. Dermed virker testen konformerende, til fordel for de store partiene.

I 2001 hadde Aftenposten på sentrale temaer klippet i partienes programmer, og så kunne du krysse av for hvilke formuleringer du var mest enig i. En interessant variant, som kunne gi folk (som ikke hadde finlest programmene) anbefalt partipreferanse de ikke hadde ventet.

En test som er internasjonal, der norske partier (foreløbig) ikke er plassert, finner du her. En kommenterte denne testen i Nettavisen; han havnet som sosialist i den internasjonale testen, og med Høyre som nærliggende valg i Nettavisens test. Det sier noe om hvor langt til venstre norske partier i sin alminnelighet befinner seg.

Valgkamp på nett
Mye av årets valgkamp vil foregå på nett. Valgtestene kan oppfattes som ren underholdning – men også som veiledning for usikre sjeler. Dette fordrer imidlertid at det er lagt et skikkelig arbeide ned i testene på forhånd, og at premissene ikke er helt over stokk og stein (les; politisk vridd – i en eller annen retning).

Om du tar testen som underholdning, for å påvirke resultatet (som folk kan bli påvirket av!) – eller for virkelig å finne ditt parti; lykke til!

Tags:

Mest lest

Arrangementer