Ukategorisert

Driver norsk valgkamp – i utlandet

Partilederne klarer ikke å vente til valgkampen begynner i august. Nå tyvstarter de – ved å flytte valgkampen utenlands. Hva er poenget?

Lenge var Høyre alene om å drive valgkamp blant innvandrere, med spesielle arrangementer. Vel å merke i Oslo. Nå er valgkampen flyttet efter. Til innvandrernes hjemland. Nå følger andre partiledere efter; Kristin Halvorsen er for tiden i Pakistan for å drive valgkamp, ifølge Aftenposten. SP slo henne, og kunne ønske henne velkommen efter på et banner. Og KrF skal også drive valgkamp der. KrF vil nok være mer på hjemmebane enn andre partier, med sitt syn på alkohol, abort, homofile etc. Oslo KrFs stortingsrepresentant Lars Riise gjorde en stor jobb med å verve muslimer på gateplan i Oslo. Han forsøkte blant annet å hanke inn muslimske innvandrere ved å fri til – og samtidig påvirke sitt eget partis syn på – holdningen til konflikten mellom India og Pakistan om Kashmir.

Carl I. Hagen vakte oppsikt da FrP stiftet lokallag i Alfa del Pi på Spanias solkyst. FrPs målgruppe var eksilnordmenn. I årets landsmøtetale forsøkte også han å fri til lovlydige og arbeidsomme innvandrere, i Norge. Men om han lykkes, er vel tvilsomt. Ingen har vel som FrP (nå med følge av AP og Høyre) forsøkt å hindre innvandrere i Norge å få besøk av familie, slekt og venner fra hjemlandet.

Naturligvis har han rett i at de fleste innvandrere i Norge er lovlydige borgere (det burde han kanskje gjenta litt oftere, slik at han motvirker stigmatiseringen av innvandrerbefolkningen han ellers bidrar til, ved bare å fokusere på hva som bør gjøres med kriminelle innvandrere). Mange av dem driver egne bedrifter, blant annet spisesteder og matbutikker; noe som har gitt norske hjem et mer internasjonalt preg i matveien. Og det er mindre kjedelig å spise ute. Det går an å veksle mellom mer enn kjøttkaker og fiskepudding også på restaurant. Men Hagen får stor konkurranse om han vil fri til bedriftsledere som også er innvandrere. Både Høyre og Venstre vil gjerne gå ham i næringen på det området.

Tidlig valgkamp
Det kan innvendes at det er vel tidlig å starte valgkamp i juli. Begrunnelsen er at mange innvandrere reiser på besøk til hjemlandet i sommermånedene. Er det fordi partiene har mer enn nok med å drive valgkamp for å nå tradisjonelle nordmenn i de 4 ukene fra valgkampen starter, til valgdagen i september?

Er dette gode nok grunner til å flytte norsk valgkamp til Pakistan? Når skal SV åpne valgkamp i Chile? Det finnes mange innvandrere derfra? Eller i Vietnam, eller Thailand for den del? Har SV drevet valgkamp i Sverige eller Danmark? For det er jo et faktum at flest innvandrere til Norge komme fra våre nordiske naboland. SV har fått kritikk, blant annet av Venstre. Halvorsen har utvilsomt rett i at innvandrervelgere – som andre velgere – bør mobiliseres til stemmeurnene. Men det er jo i Norge de skal stemme, ikke i Pakistan. Vil norsk valgkamp i Pakistan minne potensielle velgere om norsk virkelighet – eller pakistansk?

Sakene – de samme eller forskjellige?
Vil norske partier som driver spesifikk valgkamp for innvandrere i deres egne hjemland propagandere for de samme sakene som tradisjonelle norske velgere skal vinnes på? Eller er det spesifikke ”innvandrersaker” – som støtteordninger, norskopplæring etc.? På landsbygden i Pakistan er det som nevnt tidligere KrF som kan ha mest å hente blant imamenes mest lydhøre. Og kanskje FrP. De deler jo syn på mange saker med KrFs mest konservative kjernevelgere. Blant yngre som vil frigjøre seg fra foreldrenes grep, og leve som norske ungdommer kan SV, Venstre og de andre mer verdiliberale norske partiene ha mye å hente.

Medienes argusøyne
vil følge norske partipolitikeres stemmesanking i utlandet. Artikkelen i Aftenposten viser at Kristin Halvorsen heldigvis sa klart ifra om SVs syn på tvangsekteskap. Men hun kom mer på gli i forskjellene mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Det er det ingen grunn til. Ungdom i Norge, uansett om de har innvandrerforeldre eller tradisjonelle nordmenn som foreldre bør absolutt få velge selv hvem de vil gifte seg med.

Carl I. Hagen vil helt sikkert fortelle norske innvandrere til Spania sannheten om FrPs politikk for innvandrere bosatt i Norge. At de bør assimileres mest mulig? I så fall bør han si at den samme politikken bør gjelde for innvandrere uansett hvor de innvandrer. Også nordmenn i Spania bør lære seg språket, og mest mulig om landets skikker og lover. Det kan jo bli en interessant erfaring både for ham og norske innvandrere der.

Norske partipolitikere bør uansett regne med å bli fulgt med argusøyne av media. Slik at de ikke, som Kristin Halvorsen om arrangerte ekteskap, prøver å unnsi seg egen politikk for å sanke stemmer. Det vil være valgkamp på sitt minst sympatiske. SV – og andre partier – bør i størst mulig grad sanke stemmer på nøyaktig samme standpunkter. Uansett om velgerne er innvandrere eller tradisjonelle nordmenn.

Stor velgergruppe?
Samtidig er det verdt å huske at mens innvandrere utgjør mer enn 12% av velgerne i Oslo, er det ikke mer enn 3,6% av velgerne på landsplan. Omtrent som Venstres oppslutning. Så de som bagatelliserer betydningen av Venstre bør kanskje ikke hausse opp betydningen av en tilsvarende velgerandel bare fordi disse er innvandrere.

Det er vel heller ingen grunn til å tro at innvandrere er mer homogen som velgergruppe enn nordmenn. De er både konservative, sosialdemokrater, liberale – og dessverre er det nok noen kommunister blant dem også.

For å kunne stemme ved stortingsvalg i Norge må man være statsborger. Slett ikke alle innvandrere velger å bli norske statsborgere. For Norge godtar ikke dobbel nasjonalitet. Og det betyr at om en del innvandrere skulle velge norsk statsborgerskap vil de blant annet ikke få anledning til å eie eiendom eller drive næringsvirksomhet i sitt opprinnelige hjemland.

Kanskje kan partienes vektlegging av innvandrervelgerne bety at norsk immigrasjonspolitikk står overfor endringer? Partiene kan bli mer lydhøre synspunkter blant innvandrere – blant annet på den rigide norske politikken når det gjelder turistvisum.

Det ville være et fremskritt.

Mest lest

Arrangementer