Ukategorisert

Alta FrP: Asylsøkere må radiomerkes

Skribenten er fristet til å foreslå at alle i Alta Fremskrittsparti bør radiomerkes. Selvsagt et humoristisk forslag som fremmes med ett viss glimt i øyet. Likevel er det seriøsitet bak tanken. Rett og slett fordi representanter for dette partiet er en trussel mot personvernet.

Et sykt forslag
Alta-politiker Claus Jørstad mener tiden er inne for elektronisk merking av asylsøkere. Gjennom en lang artikkel i Altaposten argumenterer han for sitt forslag.

Det er skremmende at det finnes folkevalgte i ett av Norges største parti som har slike synspunkt, og tør å fremme forslaget offentlig. Det er skremmende at personvernet ikke står høyere i kurs hos Claus Jørstad & co. Skribenten liker ikke å kalle folk for gal, men Jørstad ligger svært nært å få en slik betegnelse. Forslaget om å radiomerke asylsøkere er sykt, svært sykt!

Ikke første gang
Det er ikke første gang at Alta FrP og Claus Jørstad gjør angrep mot personvernet og privatlivets fred. I fjor sommer kom utspillet om å videoovervåke Alta-sentrum, også det ett hårreisende forslag som heldigvis ikke er gjennomført. Liberaleren tok avstand fra forslaget da det ble fremmet, og vi gjør det selvfølgelig fortsatt.

Hvorfor det kommer slike utspill kan hver enkelt få spekulere i, men sannsynligvis er trangen for økt oppslutning så stor at viktige prinsipp blir glemt i den politiske debatten. For Jørstad, som representerer Fremskrittspartiet, må prinsipp være et fremmedord. Det er tragisk at slike personer får en politisk karriere.

Fungerer i teorien, men ikke i praksis
Det er mulig det lar seg gjøre å sette elektroniske merker på alle asylsøkere i teorien, men det vil aldri kunne gjennomføres i praksis. Staten kan aldri gjøre slike inngrep på så mange folk, uansett hvordan merkingen skjer.

Det er også gigantiske kostnader på overvåkningen av så mange folk, summer det med enkle ord er vanskelig å beskrive. Byråkratiet med ordningen lar seg umulig beskrive. Tenk hvor vanskelig og hvor mye arbeid som ligger bak radiomerking av dyr, for eksempel en bjørn. Utfordringene vil mangedobles med menneske. Det er i skribentens vidtgående fantasi umulig å tenke tanken. Nesten beundringsverdig at Jørstad klarer dette, men bare nesten.

Hindrer ikke terror
Forslaget fremmes slik at Norge i fremtiden kan hindre terrorhandlinger. Det er ingen ting som tyder på asylanter er den gruppen myndighetene skal frykte mest. Heller ikke i London var det asylsøkere som stod bak den grusomme handlingen.

Vi som er opptatt personvern og beskyttelse av privatlivets fred kan ikke skjære en hel gruppe over en kam slik forslagsstilleren i Alta gjør. Vi kan ikke innskrenke rettighetene til en så stor del av befolkningen fordi det er terrorfrykt. Hva er den neste gruppen som skal ”tas” gjennom elektronisk merking?

Sannsynligvis vil alle som er rede for å dø kunne skade andre. Er du villig til å ofre eget liv kan du gjøre umåtelig med skade på samfunnet. Denne problemstillingen kan vi ikke beskytte oss mot, og forhåpentligvis vil viljen til å ta i bruk virkemidlene aldri være tilstede hos det politiske flertallet, helt uavhengig av hvem som sitter i Stortinget eller i regjeringskvartalet.

Bør ta avstand
Fremskrittspartiet bør ta avstand fra forslaget. Partiet har et detaljert partiprogram om innvandrings – og flyktningpolitikken, men partiprogrammet skisserer ikke tankene som Claus Jørstad fremmer.

Mange av de skribenten kjenner i Fremskrittspartiet tar avstand fra disse virkemidlene. Det er tragisk at lokalpolitikere i Finnmark gjør partiets politikk på dette området verre enn den allerede er.

Altaposten – ta et ansvar
Skribenten ønsker at Altaposten tar et større ansvar. Claus Jørstad bør ikke ukritisk få slippe til med kontroversielle forslag. Ikke bare ødelegger han for sitt parti, men han henger ut en hel gruppe som i dette tilfellet var asylsøkerne.

Radiomerking av mange tusen enkelt individ er for alvorlig til å leke med, selv i sommerens agurktid.

Mest lest

Arrangementer