Ukategorisert

Avslørende av Folkvord

I Dagsavisen kan vi lese følgende sitat fra RV-politikeren Erling Folkvord: ”Drift av bysykler vil jo koste det samme uansett hvem som driver det, og en kommunal virksomhet i så måte ville være mer naturlig”.

Jeg tar det forbehold at han er sitert korrekt, for utsagnet er i sin essens helt uhyrlig.

La meg illustrere det på følgende måte: Du tar samtlige personer som er involvert, fra direktøren på toppen til den lengst nede på gølvet. De erstattes med et tilfeldig utvalg av mennesker fra telefonkatalogen – telefonkatalogen i Mongolia. Vil kostnadene være de samme? Selvsagt ikke!

Det er et essensielt poeng i all produksjon at ulike mennesker – basert på erfaring, interesse, bakgrunn, kunnskap, intelligens, fysikk og/eller en rekke andre forhold – har ulik effektivitet. Det gjør arbeidsdeling til en naturlig forutsetning for menneskelig velstand. Det er ikke rart at alle Folkvords sosialistiske eksperimenter rundt omkring i verden har ledet til fattigdom så lenge de har holdt seg i nærheten av planøkonomisk tenkning.

Legg merke til at jeg ikke en gang var nødt til å skrive om markedets fortrinn i forhold til kommunal drift, for å sable ned Folkvord. Poenget er så elementært at selv enhver sosialist med tilhørende ideologisk ballast og iq over idiotnivå, bør forstå at Folkvord mangler elementær forståelse av kostnader knyttet til produksjon.

Mest lest

Arrangementer