Ukategorisert

Globaliseringskritikerne har rett

Vi lever i en urettfredig verden. En verden med ujevn fordeling. Og
kapitalisme har mye av skylda.

Av Erlend Sand.

Ulikheten i verden stammer fra kapitalismen. Men ikke fordi den har gjort visse grupper rike på bekostning av andre. Ulikheten i dagens verden stammer fra ulik fordeling av kapitalismen.

En fjerdedel av internasjonale direkteinvesteringer mellom 1988 og 1998 gikk til u-land. Investeringsfloden fra i-land til u-land har siden begynnelsen av 80-tallet økt fra 10 milliarder USD til 200 milliarder PER ÅR. 85 % av direkteinvesteringene fra i-land til u-land går til de 10 mest liberaliserte u-landene. Men siden investeringene har økt med 12 % per år de seneste tiårene, innebærer det også en meget høy økning i de landene som ikke kommer på ti på topp-listen. På de siste 10 årene har private bedrifter investert en BILLION USD, altså 1000 milliarder dollar, fra den rike verden til den fattige verden. Det er mer en den totale bistand gitt av alle verdens bistandsland de siste 50 årene!

Naturlig vis har ikke investeringene samme fattigdomsfokus som bistandsmidlene, men på den andre siden har den en potensiell mye større langsiktig effekt en lett korrumperende bistand.

De rike OECD-landene sto for 80 % av verdens BNP i 1975. I dag står den for under 70%. De fattige landene som først liberaliserte sine markeder, og slapp sitt folk fri fra politisk overstyring, har i de siste tiårene hatt raskere vekst per år enn noen i-land.

Frihandel og liberalisme er u-landenes eneste sjanse ut av fattigdom, og deres eneste sjanse til å ta igjen Vestens forsprang.

Som FNs general sekretær Kofi Annan sa etter de store WTO-demonstrasjonene i 2000: «De største taperne i dagens mye ulike verden er ikke de som har blitt utsatt for for mye globalisering. Det er de som er blitt stengt ute i fra globaliseringen.»

17 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Nå må vi slutte med dette tullet om at u-landene stadig må åpne seg opp. Det er IKKE løsningen ene og alene; jeg vil si at noe som er enda viktigere er at VI i i-landene åpner opp landene våre for DEM. Utenlandske investeringer er alltid et pluss, men i mine øyne bør landene først og fremst bygges opp innenfra; og det kan kun skje ved å gi dem tilgang til våre markeder – ikke omvendt. Det er jo tross alt ingen hemmelighet at flere av de multinasjonale selskapene som ser etter åpne u-land har et lite pent rulleblad med… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg er blåsvart anarikst selv, men jeg tror veldig på menneskeverd også, og det gode i mennesket. Derfor tenker jeg på at det hadde vært lurt å oppfordre til småkapitalisme, det virker mye mere livlig og mindre monopolistisk enn store selskaper. Store selskaper likner for meg på det liberalister ofte misliker mest av alt – staten. Dette er en vanskelig debatt, men det kjedeligste man kan gjøre er å tviholde på gammeldagse Ayn-Rand prinsipper.

x
x
16 years ago

«Store selskaper likner for meg på det liberalister ofte misliker mest av alt – staten. Dette er en vanskelig debatt, men det kjedeligste man kan gjøre er å tviholde på gammeldagse Ayn-Rand prinsipper.»

Grunnleggende prinsipper kommentatoren tydeligvis ikke har forstått. Det blir en uinteressant debatt når man må begynne med å forklare forskjellen på en stat og en bedrift…

Anonym
Anonym
16 years ago

Kjedelig svar. Jeg blåser i prinsipper, jeg er blåsvart anarkist, og liker ikke at noen kontrollerer meg. For meg er et stort selskap som prøver å oppføre seg dårlig det samme som en stat. En stat kan på en måte sies å være et stort selskap som er drevet av befolkningen, eller i mindre demokratiske land, en elite. Eller i noen tilfeller en blanding.

Tom Arnesveen
16 years ago

Anonym skriver «Jeg blåser i prinsipper». Han sier også «For meg er et stort selskap som prøver å oppføre seg dårlig det samme som en stat». Dette tyder på at Anonym er subjektivist. Han kaller «Ayn-Rand prinsipper» «gammeldagse». Jeg vil påpeke at subjektivismen er langt eldre enn Ayn Rand. Subjektivismen fikk sitt store gjennombrudd i det gamle Hellas gjennom Platon, mens Rands filosofi Objektivismen ble skapt på 1900-tallet. Dette er forøvrig irrelevant for hvorvidt filosofien er korrekt eller ikke. Jeg er ikke fullstendig tilhenger av Objektivismen; jeg er post-objektivist. Jeg mener Rand hadde rett i at virkeligheten er den som… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg er veldig subjektiv, det er riktig. Jeg mener at to totalt forskjellige sannheter kan være like sanne. Men jeg mener at det jeg sier når jeg sier det, er en objektiv sannhet. En stat kan helt fint sammenliknes med et selskap, fordi et selskaps daglige drift er satt bort til en annen gruppe av aksjonærene i de fleste tilfeller. Store bedrifter har mange likhetstrekk med en stat og deres direkte eller indirekte monopoler kan sammenliknes med en stat. Jeg er også enig i å åpne landegrensene. Jeg har lest litt Ayn Rand, og jeg synes det var kjedelig. Hun… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Presiserer: to totalt motstridene subjektive sannheter kan begge være like objektive. Dette har ikke Ayn Rand skjønt.

Anonym
Anonym
16 years ago

Eller son en liberalist sa til meg en gang: en del liberalister er ikke liberale lenger – de har faktisk blitt ganske uliberale, og krangler på en veldig utolerant og arrogant måte om detaljer innenfor objektivistisk filosofi. Jeg møter ofte to typer mennesker som er tiltrukket av liberalisme: de som er veldig genuint opptatt av menneskets indre og ytre ektefølte frihetsfølelse, og de som er arrogante og usympatiske «egoister» (nå har jeg alltid ment at egoisme veldig ofte, nesten alltid, er noe positivt, så jeg velger å stte det i klammer fordi en annen objektiv sannhet sier meg at det… Read more »

André
André
16 years ago

Ganske enkelt å proklamere seg anarkist når en nyter godt av goder som umulig ville latt seg realisere i et rettsløst samfunn.
Og så er det vel et grunnleggende skille anonym ikke helt har fått med seg. Subjektive sanheter kan IKKE være en objektiv sanhet. Da hadde det vært en objektiv sanhet, og ikke en subjektiv. Enkel logikk dette.
Og en stat er et omfordelingssystem, mes et selskap har profitten som mål.
Litt korttenkt kanskje??

Anonym
Anonym
16 years ago

Hvor objektivt er egentlig «objektivt»?

Jeg mener fortsatt at to motstridende «objektive» sannheter kan være like objektive. Og jeg mener at subjektivitet er veldig viktig, at når man velger å bli fanatisk objektiv, så er det å være subjektiv på en egen måte fordi en lett kan lukke seg inne i en fantasiverden. Selvfølgelig er det en overdrivelse, men jeg sier «heller Somalia enn Arbeiderparti-Norge» for å vise hvor sterkt jeg føler meg som anarkist. Anarki hadde gått fint, hvis alle hadde vært snille, og jeg mener man bør gi anarkokapitalisme en sjanse.

Anonym
Anonym
16 years ago

Små og nystartede firmaer er forresten taperne i den foreslåtte patentlovgivningen for programvare i EU-parlamentet. Heldigvis ble loven foreløbig droppet. Jeg mener at ikke venstresiden har enerett på å være imot monopolisme fra store firmaers side, jeg mener at i den verden vi lever i nå så er dette aktuallet også for liberalister. Hvorfor? Fordi liberalismens grunnidé har vært et ønske om frihet. Før var staten den store trusselen mot denne friheten, og firmaer, tilogmed store firmaer, var en frigjørende faktor på mange måter. Idag er det fortsatt sånn, men for mange har store firmaer også blitt en fengslende faktor.… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

I «Atlas Shrugged» så snakker jo Ayn Rand om hvordan unioner av selskaper prøver å forsvare sin posisjon ved å lave regelverk som skal hindre effektive nystartere eller firmaer som er annerledes i å etablere seg. I så måte burde en liberalists grunnholdning til et monopol forsvart av regelverk være skeptisk. I lys av den moderne konteksten, så er det derfor veldig relevant med den pågående debatten ang. patenter og copyright. The Economist er et blad som tradisjonellt har vært økonomisk og sosialt liberalistisk. Dette bladet er skeptisk til dagens copyright og patentordninger, og har, i likhet med venstresiden og… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Unionene som skaper regelverk i «Atlas Shrugged» kan man forresten lett trekke paraleller til dagens store monopolistiske firmaer som eier tusenvis av sovende patenter som hindrer nystartere i å forsøke å gjøre noe bedre. Dette er og blir et regelverk, en intelektuell rettighet som er gitt av staten. I stedet for å redusere rettighetene, slik man burde i et liberalt samfunn, vil monopolister øke rettighetene. Liberalister bør være tilhenger av begrensede rettigheter. Ang. eiendom, så mener jeg privat eiendomsrett er bra. Men hvis man ser på den Norske staten som et firma som ivaretar aksjonærene (befolkningens) interesser, så får loven… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Hehe. Forresten så er jeg gal. Og normal. Og jeg har ingen respekt for etablerte tankestrukturer. Jeg har ingen respekt for Arbeiderpartiet. Jeg anser meg selv som en borger av universet, ikke av Norge.

Erlend Sand
16 years ago

Takker først for alle kommentarene.

Mine tanker rundt debatten:

A) Ingen markedsøkonomi uten rettstat, ingen rettstat uten markedsøkonomi.

B) Er jeg objektivist, nei. Liberalist.

C) Der hvor markede og rettsaten har fått virke, har mennesker visst seg «tilliten» verdig og skapt mer velstand for hverandre en noen plass hvor menneskene har blitt gitt masterplaner av politikere.

Vesten må lære av sine egne feil; og ikke oppmuntre Afrika til å gå igjennom alle de samme.

Derfor bør vestens ledere oppmuntre til økt samhandel, liberalisering og kort og godt gi borgerne makt over eget liv.

Liberal hilsen

Erlend Sand

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Så er jo spørsmålet hvorfor liberalisme skal gi borgerne mer makt over eget liv. Det gir ihvertfall kun mer makt over eget liv på den betingelse at man har en rimelig markedsverdi på arbeidsmarkedet.

Fra arkivet