Ukategorisert

La dem komme, la dem jobbe!

Jeg blir stadig overrasket over at mennesker pålegges å leve som parasitter, gjennom et forbud mot å stå på egne ben.

På side 14 i dagens VG kan vi lese om en ukrainsk kvinne som utvises fra Norge. En del av begrunnelsen er at hun har arbeidet uten arbeidstillatelse. Det er mye som kan sies i denne sammenhengen.

La meg begynne med det humane, liberale utgangspunktet. Hvis jeg ønsker å betale et menneske for å utføre et legitimt arbeid og vedkommende samtykker i å utføre jobben til avtalt betaling, så har ingen rett til å blande seg inn i dette. Dette er en naturlig konsekvens av at mennesker eier seg selv, sin energi og sitt arbeid og har rett til å bruke det som de vil. Alternativet til dette er at noen andre eier ens arbeidskraft. Om man kaller dette treldom, slaveri eller sosialdemokrati er en smakssak.

Det å forby et menneske å arbeide er således et kriminelt overgrep mot denne personen.

Arbeidsnektelse er imidlertid grovere enn det kan virke på overflaten. Det fratar mennesker muligheten til å fungere som et selvstendig individ. Mennesker trenger nemlig materielle ressurser for å overleve. Disse kan man enten skaffe til veie selv gjennom produktiv arbeid med tilhørende handel eller så må man få dem fra andre gjennom almisser eller tyveri. Uten lov til å arbeide reduseres et menneske til avhengighet av andre mennesker.

I Norge er ikke et slikt liv basert på frivillig hjelp og støtte slik det ville være i et fritt samfunn. Man lever på ikke-frivillig bistand, innkrevd gjennom skatt. Man blir således redusert til det vi i biologitimene på skolen kalte en parasitt. Et vesen som snylter på andre på deres bekostning og uten deres samtykke. Dette gjør arbeidsforbudet med mennesker som er utmerket i stand til å klare seg selv. Måten sosialdemokratiet behandler menneske rpå er direkte ondt!

Hva er så den liberale løsningen? Åpne grenser, fjerning av arbeidslovgivning og sosiale støtteordninger! Et humant, sivilisert samfunn!

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
arne nilsen anthi
arne nilsen anthi
16 years ago

Jeg vil hevde at det å kunne utføre et arbeid i samfummet er en rettighet og også en plikt. Kanskje kan vi si en menneskerett. Om det så skulle være at en eller annen har arbeidet uten såkalt arbeidstillatelse, så skulle det ikke være en begrunnelse god nok for utvisning. Jeg har truffet endel asylsøkere som har spurt meg om jeg kunne skaffe arbeid. Er det en straffbar handling å kunne gjøre et nyttig arbeid? I vårt land har vi bruk for alle ledige hender uansett. Det er et sivilisert samfunn uverdig å behandle mennesker som ønsker å utføre ærlig… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Har skrevet et par ting om dette her.

Dette gjelder «velferdsstaten som slaveri»:

http://www.utilitarianpolitics.com/blogg/index.php?post=10

Og dette at mennesker eier seg selv:

http://www.utilitarianpolitics.com/blogg/index.php?themes=1&post=7

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Noe jeg virkelig vemmes over er spesielt FrP’s holdninger til nettopp dette. Innvandrere vil vi helst ikke ha, men at de kan komme hit for å jobbe billig er helt ok? Dette er ekkel og kvalmende utnytting, og det på det groveste. De kan komme hit for å jobbe billig, men så snart de tenker tanken på å bo her fast, så er det negativt. Hvorfor? Jo, fordi de tilfører en masse verdier ved å jobbe kjempebillig for oss, mens de derimot ikke blir så lønnsomme om de ville vært norske borgere. Akkurat her synes jeg høyresiden har en forferdelig… Read more »

Amund Lie
15 years ago

Indvandring:hvem vinder og hvem taber? http://www.punditokraterne.dk/72085_Indvandring_hvem_vinder_og_hvem_taber.html Masseindvandringen til USA [har] éntydigt gavnet indvandrerne; de har det langt bedre, end hvor de kom fra. Den har derimod virket løntrykkende for den indfødte befolkning, især for dem uden videregående uddannelse. For de latinamerikanske lande har udvandringen til USA virket som en sikkerhedsventil, da de lande ikke selv er i stand til at skaffe arbejde til alle. Samtidig virker indvandrernes hjemsendelser af penge som et tiltrængt tilskud. Bare fordi USA er bedre i stand til at få indvandrere i arbejde, betyder det altså ikke, at indvandrere er en nettogevinst for samfundsøkonomien. Om de… Read more »

Fra arkivet