Diverse, Magasin

Billigst å bo i Oslo

Statistisk sentralbyrå har undersøkt de kommunale avgifter. Hovedkonklusjonen er at Oslo er billigst og Vestre Toten dyrest. Vi søker løsning på naturlige monopoler.

I artikkelen i Aftenposten kan vi også lese at det er billigere med H- og FrP-ordførere enn med SV- og AP-ordførere. Forskjellen er imidlertid ikke større enn ca 1200 kr i året.

Tallet viser to ting som ikke bør være en overraskelse for politisk interesserte mennesker. De borgerlige er litt billigere enn de sosialistiske, men de er bare litt billigere. Det norske politiske landskapet er trengt sammen i en sosialdemokratisk sentrumsenighet.

«Vi er alle sosialdemokrater» sa Einar Førde. I’m not!

Det er imidlertid langt vanskeligere å privatisere vann, avløp og renovsjon enn enkle privatiseringsoppgaver som skoler og helsevesen. Det er lett å drive skoler eller sykehus fullstendig atskilt fra det offentlige inkl. finansieringsmessig. Argumentasjonen for dette har vi tatt tidligere og vil gjenta i fremtiden.

Mer grunnleggende infrastruktur er imidlertid mye vanskeligere å drive privat. Eller for å si det på en annen måte: det er er lett å drive privat, men tilbudet kan fort bli dyrere og dårligere enn et offentlig alternativ. Det handler om naturlige monopoler, hvilket utgjør en reell utfordring for liberalere. Det er snakk om tradisjonell markedssvikt.

Vi vet fra økonomisk praksis og teori at det finnes gode private løsninger på en rekke av de tradisjonelle markedssviktproblemene. Både eksternaliter, kollektive goder og gratispassasjerproblemet er mye mindre vanskelig enn statsvitere flest tror. Her finnes det gode, eiendomsbaserte, markedsøkonomiske løsninger. Et av dem er reklame.

Jeg er imidlertid på kontinuerlig søken på gode eksempler på private helløsninger (ikke delløsninger) knyttet til naturlige monopoler. Jeg er klar over at slike potensielle løsninger fortrenges av offentlig drift, og neppe vil slå ut i full blomst før det er nødvendig. Jeg håper imidlertid at lesere av Liberaleren som kjenner til gode bøker og artikler om temaet, tar kontakt med meg. Det liberale prosjekt er et spennende forskningsprosjekt der vi beveger oss dynamisk inn i en fri fremtid.

Mest lest

Arrangementer