Ukategorisert

Nå tjener du til deg selv!

I dag er ”skattefrihetsdagen”! Fra i dag av tjener du penger til deg selv, ikke til staten. Verdt å feire? Absolutt, mener Høyre.

Høyre og Skattebetalerforeningen har regnet ut at 22.juli er dagen du begynner å tjene penger til deg selv, og ikke til staten. Hittil i år har alt du har tjent gått til staten i form av skatter og avgifter.

De kaller derfor dagen ”skattefrihetsdagen”, ifølge VG. I løpet av 4 år med ikke-sosialistisk regjering og titalls milliarder i skattelettelser har skattetrykket blitt redusert så mye at du kan feire hele 9 dager tidligere enn for fire år siden. Imponerende?

Ja, mener Høyres nestleder Jan Tore Sanner. Nei, slett ikke, sier Liberaleren.

Det er bedrøvelig at du over halve året jobber kun for å tjene penger til staten. Tenk om du fikk forvalte og prioritere disse pengene selv! Det hadde vært noe.

Liberaleren har lansert ett virkemiddel for å øke nordmenns bevissthet om skattenivået; spesifisert skatteseddel. I artikkelen 05.juli nevnte vi også taxpayer’s day, den internasjonale varianten av skattefrihetsdagen.

For øvrig mener Liberaleren, som alle gode liberalister, at skatt er tyveri.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
16 years ago

Poenget til Sanner er vel ikke at man feirer at vi bruker halve året på å jobbe for staten. Tror både Høyre OG Liberaleren er enige om at enkeltmennesket skal forvalte og prioritere pengene dine selv. Og Høyre er vel fortsatt det eneste troverdige partiet som søker å redusere staten, skatter og avgifter (merk; eneste TROVERDIGE partiet, ikke eneste partiet..). Det talentløse med skattefrihetsdagen er at ingen til høyre for Høyre evner å gjøre noe fornuftig ut av dette.. vel, utenom en spydig kommentar til Høyre på Liberaleren, som i hvertfall er ute å påpeker dette triste faktum. Hvor er… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Jeg er så enig så enig med FRIdemokratenes tidligere leder. Både H, FrP, FRI, DLF og kanskje V og FrP burde hver på sin måte markere skattefrihetsdagen. Noe av problemet er at dagen kommer midt i ferien. Løpesedler etc er det derfor vanskelig å få folk til å dele ut. Men jeg er helt enig med Nordby Lunde i at kronikker og leserinnlegg burde det vært mulig å få til. Kommentaren fra Aps Hill Martha Solberg gjør ihvertfall at skattemotstandere kan merke av dagen for de kommende 4 år – til bruk for markeringer.. Så var det troverdigheten, da. Jeg… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Greit nok at man kan hevde at skatt er tyveri, men det faktum at man klarer å koble noe man ikke liker til et «stygt» ord, er jo ikke noe rasjonelt argument i seg selv, på tross av at kverrulantguden Robert NOzick mente noe annet. Et annet poeng er jo at det ikke er hva man betaler i skatt, men hva man faktisk har å bruke som er viktig. Det er jo ikke slik at alle vinner på skattelette, lavtlønnete vil sannsynligvis tape på det da de i stor grad er subsidiert i det offentlige idag, både gjennom offentlige tjenester… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

>partiet vil bruke Oljefondet, og dermed bruker >de like mye penger på oppgaver som partiet >tross alt vil beholde i offentlig regi. Oljefondet er STATLIG. Reduserer du oljefondet, reduserer du offentlig sektor. Det er revnende likegyldig om staten har aksjer i Coca-Cola eller norsk Hydro i et privat-offentlig sammenheng. >Og partiet vil redusere like mye i skatter og >avgifter som Høyre. Sist jeg sjekket ville FrP redusere skatter og avgifter på ett år like mye som Høyre ville gjøre i hele stortingsperioden. >Jeg er enig i at H er det eneste partiet man >med troverdighet kan si at reduserer skatter… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

>Greit nok at man kan hevde at skatt er tyveri, >men det faktum at man klarer å koble noe man >ikke liker til et «stygt» ord, er jo ikke noe >rasjonelt argument i seg selv, på tross av at >kverrulantguden Robert NOzick mente noe annet. Det er skrevet mange moralfilosofiske begrunnelser for at skatt er tyveri, men du holder deg på et svært enkelt nivå, så du bør kanskje sette deg litt inn i argumentasjonen og argumentere imot på en rasjonell måte. >Et annet poeng er jo at det ikke er hva man >betaler i skatt, men hva man faktisk… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Problemet med moral er jo at det er vanskelig å avgjøre hvem moral som er overlegen en annen moral. Ting som «naturgitte rettigheter» er strengt tatt ikke annet enn en konstruksjon som kanskje hadde noe for seg i 1700, men som nå blir holdt i live av visse særinteressegrupper i de rike landene. Problemet er jo at man ikke har kommet med noen argumentasjon som holder om hvorfor slike rettigheter skal eksistere, og hvorfor eventuelt skulle ha akseptert de rettightene om de skulle ha eksistert. Det stemmer at man kan argumentere utilitarisitsk for et lavere skattenivå enn det man har… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

>Problemet med moral er jo at det er vanskelig å
>avgjøre hvem moral som er overlegen en annen
>moral.

Det er fint at du er åpen om din relativistiske posisjon. Konsekvensen med et slikt syn er at nazistenes moral er like god (eller like dårlig) som alle andres. Du ville bare stått og måpt hvis du hadde stått ansikt til ansikt med Adolf Hitler i 1940, for i din verden eksisterer ikke rettigheter (det var kanskje nyttig på 1700-tallet, som du skriver).

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Nå er ikke min form for «relativisme» det samme som at jeg mener at alt skal være lov. Det eneste er at jeg mener at det ikke finnes noen naturgitt rett moral. Dette betyr ikke at jeg mener at alle former for regler er like, bare at man må ha en videre begrunnelse for dem. Det er ikke nok å si «det er umoralsk».

Istedet må man begrunne sin «moral» eller de lovene man ønsker skal gjelde utilitaristisk, gjennom en form for samfunnskontraktstankegang eller en kombinasjon av de to.

Kai
Kai
16 years ago

Utilitarisme har som kjent ikke noe minoritetsvern og det er uklart hva nytte er. En samfunnskontrakt er kun en teoretisk konstruksjon som kan være hva som helst – f.eks. Hitlers tusenårsrike.

Eirik Haver
16 years ago

Skatt er ikke tyveri… Det er slaveri som et sitat her på liberaleren her så fortreffelig uttrykker

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Nå er det jo kritikerne av utilitarismen som hevder at utilitarismen ikke har minoritetsvern, ikke utilitaristene selv. Det ligger faktisk et visst minoritetsvern i utilitarismen, på grunn av den fallende marginaleffekten. Den fører til at stor lidelse hos en gruppe i praksis ikke blir oppveid av nytelsen andre grupper får av det, fordi nytten av mer avtar etter hvor mye man har fra før. Et annet poeng er jo at et slikt minoritetsvern ikke finnes i libertarianismen heller, da det ikke finnes noe vern for de som kommer dårlig ut på det frie markedet. Det skal jo også nevnes at… Read more »

PeeWee
16 years ago

Et annet moment er jo at utilitarisme slettes ikke forutsetter at man vet alt om hva som skaper lykke. Det forutsetter bare at man med rimelig grad av sikkerhet kan argumentere for at de offentlige tiltak man faktisk foretar seg skaper mer lykke. Det er nettopp derfor utilitarismen stort sett kun har støttet relativt få offentlige inngrep, først og fremst to ting, forhindring av kriminalitet og garantert minste levestandard. Det er dog ikke annet å forvente at både venstresiden og høyresiden kaster stråmann etter stråmann etter utilitarismen. Jeg synes også at Hitler som et eksempel på samfunnskontrakt er mildt sagt… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

Jeg kan ikke se at du har tilbakevist de to vanligste innvendingene mot utilitarisme. Det er mulig at det finnes en fallende marginaleffekt, men det er ingenting i utilitarismen som prinsipielt tar avstand i fra å ofre mennesker for å skape lykke til flest mulig. Bare i et samfunn der frihet, liv og eiendom rettighetsfestes vil det finnes et slikt minoritetsvern. Heller ikke i et demokrati er minoriteter sikret mot flertallets vilje (hvis flertallet bestemmer at Knut skal tas av dage, så blir det slik – og det er moralsk riktig). Du har heller ikke argumentert overbevisende for at en… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Når det gjelder at utilitarismen teoretisk sett kan ofre enkeltmennesker, ja det stemmer. Det er noe jeg derimot mener er viktige, hvem som i PRAKSIS ønsker å ofre enkeltmennesker for å skape lykke. Saken er den at utilitaristene var blant de aller første som talte for demokrati og de første som kjempet mot offentlig avstraffelse slik som ble praktisert i England på syttenhundretallet. Så lenge ingen utilitarister går inn for å ofre enkeltmennesker, eller jeg ikke har sett noen seriøse argumenter basert på den faktiske virkelighet som på utilitaristisk grunnlag argumenterer for «menneskeofring», så ser jeg strengt tatt ikke noe… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

>Så lenge ingen utilitarister går inn for å ofre >enkeltmennesker, eller jeg ikke har sett noen >seriøse argumenter basert på den faktiske >virkelighet som på utilitaristisk grunnlag >argumenterer for «menneskeofring», så ser jeg >strengt tatt ikke noe problem. Du har et veldig positivt menneskesyn. Dessverre har historien vist gang på gang at mennesker ofres for samfunnets beste. At utilitaristiske teoretikere i sin teoretiske verden ikke gjør det, gir ikke noe argument mot at det ikke vil skje i praksis, jf. kommunismen. La oss tenke oss et minisamfunn på 3 personer. Per og Kari er veldig glade i hverandre og venter… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Vil først og fremst påpeke at Kai igjen konsekvent nekter å gjøre rede for hvorfor hans moral er den rette. Hvorfor har de som ikke tjener på den en moralsk plikt til å følge din moral? Når det gjelder din påstand om at utilitarisme fører til menneskeofring basert på kommunisme, så er det intellektuell urederlighet på sitt værste. Kommunisme i den form som vokste frem i Øst Europa har slettes ingenting med utilitarisme å gjøre. Det stemmer at noen få teoretikere forsvarte kommunisme utilitaristisk, men de hadde ingenting med marxismen å gjøre, og deres argument var heller en form for… Read more »

Fra arkivet