Ukategorisert

La dem betale selv

Det bør ikke være en statlig oppgave å betale ferien til folk.

Carl I. Hagen, Åslaug Haga og Øystein Djupedal ønsker nå å bruke andre menneskers penger for å betale hjemreisen fra Sharm el-Sheik for norske turister. Her ser vi igjen sosialpornografisk populisme i fri utfoldelse. Tre sentrale politikere skaffer seg en forside i Dagbladet med krav om økte skatter.

Unnskyld, ikke med krav om økte skatter, derimot med et medmenneskelig, forståelsesfullt ønske om å hjelpe mennesker i nød. Det er i hvert fall vinklingen deres. Økte skatter er ikke kravet, men konsekvensen. Alle slike utspill – hvis de blir praktisk politikk – fører til økte offentlige utgifter. Og siden det ikke finnes noen Sarepta-krukke, så må det betales av noen. Skattebetalerne.

Dette er ikke unntak, det er selve politikkens vesen. Allerede for mer enn 150 år siden slo den store franske økonom Frederic Bastiat det fast: ”Staten er den store illusjonen der folk tror de kan leve på andres bekostning”. Politikk handler om å love priviligeier til utvalgte grupper og enkeltpersoner som betales av alle i fellesskap. Og siden alle tilhører en slik gruppe, så overfører man fra alle til alle.

Selve overføringssystemet er grunnleggende urettferdig, tyveri er ikke legitimt fordi man har stemmene til Olga på Grünerløkke i baklomma. Det har imidlertid negative økonomiske konsekvenser. Vi ønsker å fremheve tre i denne sammenhengen.

Mennesker er ansatt i selve overføringssystemet. Disse flytter penger istedenfor å produsere verdier. Det er rett og slett bortkastet arbeidskraft. Gjennom ærlig arbeid, kunne disse menneskene gjort noe fornuftig. I denne sammenhengen er det på sin plass med en presisering. En rekke av de oppgaver som staten utfører, ville også blitt utført i et fritt samfunn. Eksempelvis vil det være etterspørsel etter leger og lærere. Vi snakker om de som driver med selve pengeoverføringsbiten.

For det andre brukes betydelig ressurser på å få fatt i sin andel av de pengene som politikere strør om seg, det som i statsvitenskapen kalles rent seeking. Særinteresseorganisasjoner og bedrifter posisjonerer seg i forhold til politiske beslutninger istedenfor å produsere verdier.

Det trejde problemet er knyttet til mottakerne. Hvis man gir noen noe samtidig som andre får regningen, vil mennesker tilpasse seg dette istedenfor å oppføre seg fornuftig. Mennesker velger å stole på helsevesenet istedenfor å tegne helseforsikring. Mennesker reiser på tur uten skikkelig forsikring, trygg på at Hagen og Haga trør til med skattepenger dersom noe skjer. Mennesker lever på trygd istedenfor å stå på egne ben. Alt dette leder til verditap for samfunnet.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
L
L
16 years ago

Hjertens enig!

Det er noe galt et sted dersom man skal kunne forvente at staten vil gripe inn og hjelpe en dersom noe skulle skje på reise. Det er slikt man har forsikringer for.

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Det som blir litt komisk med det hele, er jo at man ser på alle utenom de som vinner mest på en libertariansk politikk som «særinteresser». Dette er jo selvfølgelig ikke sant. Er det noe John Rawls klarte å vise med sitt «slør av uvitenhet», så er det jo at libertarianistene også er en særinteressegruppe, da de står for et system som folk stort sett kun velger om de vet at de selv kommer til å tjene på det. Noen særinger finnes det alltid, men de fleste tenker på sine egne forventete særinteresser når de velger politisk retning. Dette er… Read more »

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Rawls klarte selvfølgelig ikke å vise noe slikt. ‘Sløret av uvitenhet’ var kun et rhetorisk innstrument som fungerte som et siruklært støtteargument for hans feilsåtte forsøk på å bygge et sosialistisk prosjekt på et liberalistisk basis. Rawls brukte bla. ubegrunnede påstander om at det ville være ‘irrasjonelt’ å gamble med livsjansene sine og at man derfor kun ville være fornøyd med en ‘maximin’ fordeling av goder (også et feilslått konsept ettersom goders verdi oppfattes relativt, ikke absolutt). Selvfølgelig har folk forskjellige risikooppfatninger, så de som foretrekker tryggenheten av et sosialistisk samfunn ville heller velge dette. Dette kommer uansett langt fra… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Hmm, synes det blir litt rart på slutten der. Hvorvidt man mener det er galt eller rett å ha «rett» til andre sine evner, har jo ingen relevans for hvilket samfunn man ville ha valgt bak et slør av uvitenhet som sådant. Når det gjelder retten til andre sine evner, så synes jeg at det er typisk nozickansk kverrulering. Det stemmer at man får tilgang til noe av fruktene av andre sine evner, en det er slettes ikke det samme som at man eier andre sine evner. Hvis man eier andre sine evner, så kan man bestemme hva andre skal… Read more »

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Poenget mitt, som du klarte å ignorere fra første setning er jo nettopp at det selvfølgelig har konsekvenser for hva slags samfunn du velger om du føler man -personlig eller gjennom staten- har rettigheter til å disponere andres liv eller ikke. Dette går tydeligvis både deg og Rawls hus forbi. Går man utfra at man har rett til dette kan man selvfølgelig gjøre opp for egen risikoaversjon ved å skape et samfunn med mye verdioverførsel (som f.eks. ‘maximin’). Risikoaversjon (som utøvet under uvitenhetssløret) er forsåvidt noe som har ingen tilknyttning til dine evner eller ressurser (ettersom du er uvitende om… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Hmm, her ser jeg ikke nødvendigvis noe argument fra din side, i og med at du nekter å forsvare de naturgitte rettigheter ned noe annet enn ubegrunnet synsing. Menneskerettighetene som sådan er jo intet argument, da de rettightene slik de foreligger nå også inkluderer positive rettigheter. Hvis man ser på hvordan folk stemmer ved valg, så har partier som baserer seg på naturgitte rettigheter en helt minimal tilslutning i alle land med mulig unntak av Estland. Ikke engang Republikanerne i USA støtter den rene formen for Lockianske rettigheter. Derfor kan man nok heller si at det er de «begrensete rettigheter»… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Når det gjelder at noen er «åpen for ideen», så er det en av de værste legitimeringene for noe standpunkt jeg noen gang har sett! Historien har vist seg at folk i perioder er åpne for stort sett hva som helst. Folk var også åpne for kommunisme og nazisme i sin tid, men det gjør ikke at man anser de for å være allmengyldige av den grunn. Et annet poeng er jo som sagt tidligere at det er ganske stor forskjell på dagens faktisk eksisterende menneskerettigheter, og det rettighetsbegrepet som libertarianerne opererer med. Når det gjelder det libertarianske rettighetsbegrepet, så… Read more »

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Du er flink til å feilrepresentere argumenter, det skal du ha. Du argumenterer mye som en treåring som spør ‘hvorfor’ etter ett hvert utsagn. Dette er selvølgelig helt legitimt, men til slutt må man basere argumenter på aksiomatiske utsagn (dog det virker som du har tid nok til å argumentere alt på første prinsipper). Siden jeg ikke er interresert i å krangle med deg om 1+1=2 slår jeg fast at det er en aksiomatisk sannhet (dog jeg benekter ikke at den er subjektiv) at mennesker er individer. Om de styres deterministisk av kjemiske reaksjoner eller om fri vilje finnes er… Read more »

PeeWee
PeeWee
16 years ago

Jeg fornekter sannelig ditt «aksiomatiske bevis». Det at et individ har best muligheter for å forutsi sine egne interesser er da slettes ikke et argument for naturgitte rettigheter, da ens egne interesser kan tilsi et samfunn med tvunget omfordeling, helt avhengig av hvilke ressurser den bestemte personen har tilgang til og hvilke interesser det mener at det har basert på dette. Dette betyr at du baserer rettighetene på et premiss som ikke er korrekt. Jeg mener at når man skal ta noe for gitt, så må man ta utgangspunkt i det samfunn som eksisterer uten intervensjon av noen stat, ursamfunnet.… Read more »

Fra arkivet