Ukategorisert

Har Vesten skylden for terroren?

Dette påstår lederen for Oslos største moské. UD reagerer naturligvis negativt. Imamen har rett i sin kritikk av Vestens støtte til arabiske diktaturer. Men bomber er ikke svaret.

Dagbladet har i dag et oppslag om gårsdagens møte mellom 11 muslimske religiøse ledere i Oslo, der talsmenn for samtlige moskeer i Oslo (utenom én) fordømmer terrorbombene i London.

Avisens hovedfokus er imidlertid kritikken fra imam Imam Nehmat Ali Bokhari, leder for Oslos største moské, Jamaat-e Ahle-e Sunnat i Urtegata. Imamen har støttet uttalelser fra ordføreren i London, Ken Livingstone, som påpeker at befolkningen i arabiske land blir undertrykket av sine ledere. Ledere Vesten støtter.

Imamens problem oppstår når han bruker vestlig støtte til arabiske diktaturer som begrunnelse for å ”forstå” bombeattentater, som i London, Madrid og New York.

Statssekretær Kim Traavik i UD mener imamens analyse er farlig. Hvis det er imamens ”forståelse” for at frustrasjon over diktatur ender i bomber, er vi enig med ham. Hvis det er imamens påpekning av det faktum at Vesten støtter arabiske diktaturer, utfordrer vi Traavik til å påvise at denne påpekningen er feil.

Uheldig dobbeltkommunikasjon
Liberaleren har sagt tidligere vært kritiske til manglende demokrati i arabiske land. Og kritiske til at arabiske diktaturer kan støtte seg på vestlige demokratier. Dette er, som også imamen påpeker, en uheldig dobbeltkommunikasjon; demokrati er bra – i Vesten. Diktatur er greit nok, så lenge det ikke er i Vesten.

«Har De sluttet å slå Deres kone?»
Dessuten er det et problem når muslimer generelt og imamer spesielt blir bedt om å ta avstand fra terror. Betyr et slikt krav de som stiller det mener at muslimer i sin alminnelighet støtter terror? I så fall er man på ville veier.

Kravet til muslimer om å ta avstand fra terror er som å stille spørsmålet «Har De sluttet å slå Deres kone?». Det ligger et urimelig premiss i selve spørsmålsstilingen.

Liberaleren har tillit til individet og evnen til selvstendig tenkning. Vi tror ikke det verste om folk. I en diskusjon er det helt greit, som Ayn Rand ofte sa: ”State your principles!”. Men man kan ikke gå rundt og gruppeinndele mennesker, og så tildele dem meninger ut fra hvilken gruppe de er plassert i.

Hvis noen offentlig uttrykker støtte til terror, bør de naturligvis utfordres på argumentene sine for å støtte terror. Det er ingen grunn til å tro at muslimer generelt støtter terror, akkurat som ingen kan si at katolikker generelt støtter terror (terror utøves av katolikker også; de som er i IRA).

Retten til å gjøre opprør
er imidlertid en av liberalismens 4 grunnprinsipper, slik de kommer til uttrykk i den amerikanske (dog universelle) uavhengighetserklæringen. Misforstå meg rett: Retten til å gjøre opprør mot makthavere som misbruker makten må bare brukes når alle andre midler er forsøkt først. Men det er ingen tvil hos meg at arabere som er misfornøyde med at de lever i diktaturer må kunne fjerne sine makthavere. Ikke mine. Ikke amerikanerne eller britene sine.

Utfordring til Traavik
Liberaleren utfordrer statssekretær Kim Traavik til å påvise at vestlige land ikke støtter arabiske diktatorer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer