Ukategorisert

World Freedom Summit – en oppsummering

Med over 100 registrerte deltagere var også årets ISIL-konferanse et friskt pust av liberalisme. Liberaleren gir deg en oppsummering.

Av Hans Jørgen Lysglimt, redaktør i Farmann.no

Referat fra ISIL World Freedom Summit, holdt i Køln, Tyskland, 15.-20.juli 2005.

Konferansen skulle opprinnelig holdes i St. Petersburg, men plassen måtte endres fordi et par nøkkelpersoner hos ISIL nylig har falt i unåde hos Putins regime. Den direkte årsaken var at ISILs mann i Russland offentlig kritiserte behandlingen av Yukos-saken. Dette viser tydelig kostnaden man risikerer å betale for å være prinsipiell liberalist. Konferansen ble derfor flyttet til de imponerende flotte lokalene til Friedrich Neumann Foundation i Gummersbach, et stykke utenfor Køln.

Branden uteble
Barbara Branden skulle vært konferansens høydepunkt, men hun trakk seg i siste øyeblikk da hun ikke kunne finne passet. Det kan nok hende hun hadde funnet passet om konferansen faktisk hadde blitt holdt i St. Petersburg.

Talerlisten ble likevel spennende. Vi skal referere kort fra noen av de mer bemerkelsesverdige talerne.

”Globalization as a peace strategy”
Foredragsholder var Eric Weede, professor i sosiologi ved Universitetet i Bonn.

Alle ønsker fred, det er åpenbart. Men å arbeide direkte for fred er problematisk. Da er det bedre å arbeide for det som skaper fred over tid. Det har vist seg at demokratier ikke går til krig med hverandre. Derfor bør vi arbeide for demokratier. Det viser seg at den beste måten å promotere demokrati er via handel og økonomiske reformer. Handel krever politisk frihet. Økonomisk frihet vil over tid skape et krav om politisk frihet. Derfor er globalisering over tid direkte fredsskapende. Weedes drøm er ”the great capitalist peace”.

Rule by the people?
Samuel Brittan fra Financial Times fokuserte på at begrepet “rule by the people” er misvisende. Vestlige politiske ledere bruker i økende grad demokrati til å introdusere sin politikk. Deres motto er ”rule by the people”. Men folk kan ikke styre – de kan kun ha valg om hvem de ønsker å velge til å styre. Dette er et imperfekt og svært kortsiktig system som best summeres opp med slik ”in the not so long run, we are all out of office”.

Global skattekonkurranse
snakket Daniel J. Mitchell fra The Heritage Foundation om. Skattenivået i fremtiden vil uunngåelig gå kraftig opp. Vestlige stater har tatt på seg enorme ansvar i form at helse og pensjonsforpliktelser som ikke er finansiert. I USA spiser det offentlige 30% av BNP og i Europa 40-50%. Vi forutser at dette vil øke med 10 prosentpoeng for å finansiere det offentlige. Vi snakker om en økt inntektskatt på 20 prosentpoeng, VAT(moms) økning på 15 prosentpoeng. Dette er dramatisk, og vil like dramatisk øke menneskers skattebyrde – og senke deres individuelle frihet. Det finnes ikke lenger politikere som kan eller vil reise seg opp og si imot. Hvor er vår tids Ronald Reagan eller Margaret Thatcher? Politikere vil – om de kan – garantert gå veien med skatteøkninger. Fornuft eller rasjonelle argumenter vil ikke fungere – siden argumentene ikke har stemmerett. Den eneste måten å få en annen utvikling er å tvinge den frem via global skattekonkurranse. ”Tax competition is the only reason for lovering taxes.” Global skattekonkurranse er vårt eneste våpen mot denne utviklingen og må derfor promoteres. Det viser seg at politikere tar til fornuft når land mister firmaer, kapital, og arbeidsplasser. Skatteharmonisering er derfor svært skadelig. ”We have to be hard on the politicians”.

”Entrepreneurship in Europe. Why is Europe failing?”
Foredragsholder om dette temaet var Peter Jungen,Internasjonal forretningsmann.

Europa er nå på det laveste relative økonomiske nivå i forhold til USA på 30 år. Europa som helhet ligger på 70% av per capita BNP. Det viser seg at det er et direkte forhold mellom per capita BNP og økonomisk frihet. Det er tre hovedgrunner til dette, produktivitet, arbeidsmengde og det Europa gjør med sine talenter. Men noen få suksesser viser også at det er mulig med
vekst i Europa. Irland er et godt eksempel på at man ikke må være amerikansk for å lykkes. Hovedgrunnen er likevel hva Europa gjør med talenter, først og fremst at entreprenører ikke utvikles. For å redusere Europas arbeidsledighet trengs det 6millioner entreprenører.

Hjemmesiden til årets ISIL-konferanse finner du her.

Hans Jørgen Lysglimt er redaktør for Farmann.no og tidligere leder for Fridemokratene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer