Ukategorisert

Skal Liberaleren kommentere kommentarer

til kommentarene? Det mener PeeWee, ifølge en kommentar han har gitt til artikkelen ”Utfordring til PeeWee”. Har han misforstått hva Liberaleren er?

Jeg sitter med den følelsen, efter å ha lest følgende:

”Når det gjelder min fremtreden her, så har jeg visst om siden i mange år, men det er først nå jeg har tatt et lite besøk. Jeg har altså ikke hengt på denne siden å kommet med kommentarer i mange uker, men hadde bare tenkt å slippe innom et par kommentarer. Mitt opphold her har blitt noe forlenget, nettopp på grunn av måten Liberaleren har reagert, nemlig med total stilhet. Grunnen til at jeg skrev her, er jo nettopp at folk fra Liberaleren har vært fraværende fra alle debattforaer, og de virker lite interessert i å gi skikkelige begrunnelser for sine standpunkter”

Liberaleren publiserer artikler hver dag, i samsvar med vårt formål. Det kan ikke sies å være ”total stillhet”.

La meg gjengi følgende fra ”Redaksjonell linje”:

”Liberaleren er en uavhengig, liberalistisk nettavis, på et domene som eies av FRIdemokratene. Redaktøren utpekes av Sentralstyret. Redaktøren har full redaksjonell frihet innenfor rammene av FRIdemokratenes prinsipperklæring og denne vedtatte redaksjonelle linjen.

Artikler på Liberaleren skal derfor ikke tolkes som en snikinnføring av program for FRIdemokratene gjennom synspunkter på dagsaktuelle saker. FRIdemokratene ønsker å gjenspeile liberalismens mangfold.”

Liberaleren har standpunkter i saker, som følger:

”Liberaleren er mot verneplikt! Liberaleren er for full frihandel! Liberaleren er for en liberal innvandringspolitikk! Liberaleren er for skille av kirke og stat! Liberaleren er for legalisering av narkotika! Vi skal tørre der andre fanges inn av den sosialdemokratiske konsensus. Vi skal skyte til både høyre og venstre når det er nødvendig. Vi skal kombinere sterke meninger med en åpen og tolerant politisk linje.”

For øvrig står artiklene for den enkelte forfatters regning.

Å utfordre ”Liberaleren” som sådan, for standpunkter som fremkommer i enkeltartikler, blir dermed feil. Hvis noen skal utfordres på hva som står i enkeltartikler, så blir det altså forfatteren av hver artikkel.

Redaksjonen i Liberaleren er naturligvis ikke mot politisk debatt. Det er nettopp derfor vi kommenterer aktuelle saker, med en liberalistisk vinkling.

Jeg kan ikke snakke for skriveprosessen til de andre i redaksjonen, men når jeg skriver artikler forsøker jeg å legge inn en liberalistisk vinkling gjennom prinsipper som tør være allment kjent; naturgitte rettigheter, begrenset stat, representativt demokrati, retten til opprør mot maktmisbruk (hvert av disse punktene kan presiseres nærmere, og det er gjort i mange artikler her på Liberaleren).

Det er en kjent sak at folk/organisasjoner/partier kan lamme sine motstanderes virksomhet, ved ulike metoder. Velkjent er SUF’ernes metoder i studentsamfunnet.

Liberaleren er en nettavis, hvis formål er å publisere kommentarer til aktuelle saker – hver dag. Skulle vi gå inn i lange, dyptpløyende debatter i efterkant av hver eneste dagskommentar ville dette efterhvert gå ut over vår evne til å oppfylle vårt formål.

Imidlertid er det ikke slik at artikkelforfatterne vegrer seg mot å gå inn i debatt. Den som er interessert vil se at den enkelte forfatter stort sett svarer på kommentarer. Vel å merke hvis kommentarene er seriøse, inneholder spørsmål etc. Forsøk på å lamme Liberalerens virksomhet blir gjennomskuet.

Ønsker noen å gå dypere inn i liberalismen, dens ulike retninger, og spesielle temaer vil jeg sterkt anbefale Bauta Bøker med sitt utvalg av liberalistisk litteratur.

For at det ikke skal være tvil: Vi setter pris på å bli lest. På at våre artikler vekker reaksjoner. Vi setter pris på at vi også får høre reaksjonene.

Liberaleren er et frivillig prosjekt, drevet av idealister.

Vi har et yrkesliv og familieliv også.

Redaksjonen ber derfor om forståelse for at vi ikke kan gå inn i debatt om alle sider ved liberalismen nå, før og i fremtiden – til enhver tid.

Tags:

Mest lest

Arrangementer