Ukategorisert

Utvist igjen – leser de regelverket?

I min bostedskommune bor en vietnamesisk kvinne som ikke ligger staten til byrde. UNE utviser henne – igjen. Saken viser både regelrytteri og regelbrudd. Samtidig.

I lokalavisen Varingen kan vi lese at Thien Thi Vo igjen er blitt utvist. Nok en gang har Utlendingsnemden (UNE) som er ankeinstans for vedtak fattet av UDI, har opprettholdt UDIs utvisningsvedtak.

UNEs leder, Bjørn Vagle har begge gangene avgjort saken selv, og latt være å innkalle hele nemden.

UNE har lagt avgjørende vekt på forklaringen til Thien Thi Vos fraskilte norske ektemann. Han har opplyst til UDI at de har vært gift 2 år og 8 mnd. Kravet for å kunne bli boende i Norge er at man har vært gift i 3 år. Tiden man har oppholdt seg utenlands på ferier etc. spiller også inn.

Thien Thi Vo selv og hennes familie har poengtert at de var gift paret var gift før de bosatte seg i Norge, og at dette bør telle med. Det er slett ikke sikkert at regelverket er klart nok på dette punkt, eftersom UNE ikke legger vekt på dette. Isåfall må reglene gjøres tydeligere.

Samtidig påpeker advokaten at grunnen til skilsmissen er psykisk mishandling, noe som efter reglene skal gi opphold, selv om botiden ikke er lang nok i henhold til reglene. Regelen om fysisk/psykisk mishandling er en ny regel, som ikke er brukt før i Thien Thi Vos sak. Advokaten håper at myndighetene kan akseptere at regelen brukes i denne saken.

Tidligere har Thien Thi Vo og hennes advokat forsøkt å appellere til UDI/UNE om at «sterke menneskelige hensyn» tilsier at hun får bli. Bakgrunnen er at hennes avdøde datter er gravlagt i Norge. Datteren ble født i november 2003, med en alvorlig hjertefeil. Hun døde 2 måneder senere. Det var i september 2003, mens hun var høygravid at Thien Thi Vo fikk avslaget på opphold fra UDI.
UNE har i sitt avslag ikke vektlagt opplysningene om at Thien Thi Vo vil være nær datterens grav.

Dagbladet var blant dem som omtalte saken i januar.

Vakker tale – uten innhold
Liberaleren kommenterte igår UDI-sjefens kronikk i Aftenposten om en ny utlendingslov, der han snakker om fleksible regler for en ny virkelighet. Også Nittedals ordfører Tom Christophersen reagerer på innholdet i kronikken, sett i lys av behandlingen Thien Thi Vo har fått av Trygve Nordbys etat.

Liberaleren er enig med ordføreren i at UDI-sjefens vakre ord fremstår som hule og innholdsløse, men det er viktig å huske at Nordby skrev om en lov som ikke er vedtatt. Han skal følge den som gjelder. I vår artikkel viser vi at da kunne UDI/UNE anvendt bestemmelser som ville gitt et annet svar på søknaden.

Klarer seg selv
Det er like viktig å understreke at Thien Thi Vo er av dem som ikke ligger staten til byrde. Hun har fast jobb, og klarer seg uten hjelp fra det offentlige. Men slike hensyn tar ikke UDI. Heller ikke norske politikere – annet enn i verbal sympati hver gang slike eksempler kommer frem i media. For det er politikerne som har makt til å endre regelverket. Det skjer ikke.

Hvorfor blir ikke regelverket endret? Fordi innvandringsskeptiske velgere er viktigere enn å endre firkantede regler. Det viktigste er ikke om innvandrere, flyktninger og asylsøkere ligger staten til byrde eller ikke. Det viktigste er tydeligvis at det kommer færest mulig av dem. Uansett kategori.

Det er forstemmende.

Mest lest

Arrangementer