Ukategorisert

Et dyrt byråkrati

Det er skremmende å lese de siste reviderte tallene fra Statistisk sentralbyrå på kostnadene med å drive de forskjellige fylkeskommunene. Finnmark kommer dårligst ut, men mange andre er også god på ”sporten” sløsing.

Nei til fylkeskommunen
Det er naturlig for liberalister å være imot fylkeskommunen som institusjon. Gang på gang har Liberaleren foreslått å legge ned dette forvaltningsnivået. Det kan gjøres uten store problem. Oppgavene kan overføres, aller helst til private, men også kommunene kan få et større ansvar for tjenesteproduksjonen som i dag utføres i fylkeskommunal regi.

Det er utrolig at høyresiden av norsk politikk ikke fokuserer mer på denne saken. Fylkeskommunene er en fasit på offentlig sløsing, eller bortroting av skattefinansierte penger. Oppfordringen er herved gitt!

Nøkkeltallene
Nøkkeltallene per 29. juni 2005 viser et betydelig forbruk på administrasjon. I Finnmark kostet fylkeskommunens administrasjon i 2004 hver finnmarking 960 kroner. Det er 75 millioner på administrasjon, administrering av relativt få oppgaver. Kort fortalt kan fylkeskommunens oppgaver beskrives som veimidler, kultur, videregående skoler og en del regionale midler.

I følge Statistisk sentralbyrå er landsgjennomsnittet 415 kroner. Uten Oslo blir tallet 446 kroner per innbygger. En betydelig sum i hvert eneste fylke av skattefinansierte midler for å oppnå målsetningen med tre forvaltningsledd.

Administrering koster
Så lenge vi har en offentlig sektor må vi regne med å bruke penger på administrasjon. Selv i et liberalistisk ”drømmesamfunn” ville penger ha blitt brukt på administrering Det bør likevel være en politisk målsetning om å bruke skattefinansierte penger på en best mulig måte. Dagens system med tre forvaltningsnivå er et pengesluk uten like, og det ville ha vært en effektivisering av offentlig sektor å legge ned fylkeskommunene.

Debatten pågår, men istedenfor å innta det naturlige standpunktet om å fjerne et ledd er det mye som tyder på at fylkeskommunene blir erstattet med regioner en gang i fremtiden. Sannsynligvis er tanken om regioner et blindspor hvis målsetningen er å oppnå en effektiviseringsgevinst. Det ligger foreløpig ikke noen føringer på at fremtidens regioner vil bli tilført flere oppgaver. Dermed vil klossen fortsatt være der, bare så mye større enn det vi er vant med fra dagens fylkeskommuner.

Tags:

Mest lest

Arrangementer