Ukategorisert

Husk på at det er staten

Det har vært mye skrevet om behandling og omsorg for eldre mennesker den siste tiden. Det er en ting som er svært viktig å huske på.

Noen kritiserer stoppeklokke, andre kritiserer tidligere ineffektivitet. Noen kritiserer konkurranseutsetting, mens andre hyller den tilhørende valgfriheten.

Det er imidlertid viktig å huske på et sentralt poeng i forbindelse med eldreomsorg. Det er staten som har det fulle ansvaret i Norge i dag. Uavhengig av hvilke metoder de ulike politikere velger for å få frem den eldreomsorgen de mener er best, aksepterer alle det grunnleggende premiss om at dette er statens ansvar.

I mange andre sammenhenger har Liberaleren kritisert statlig drift og finansiering og vi kommer til å fortsette med det i fremtiden. I denne artikkelen er imidlertid ikke poenget kritikk av staten, men derimot kun å påpeke at eldreomsorgen i Norge er statens eldreomsorg, ikke en privat eldreomsorg der den enkelte får lov til å ta ansvar for sin egen alderdom.

Staten bestemmer hvor mye penger som skal brukes på de ulike elementene i eldreomsorgen, f.eks. med hensyn på bosted, bostandard, mattilbud og hjemmehjelpstjenester. Selvsagt med unntak for de som er rike nok til å være fri fra statens eldreomsorg. Staten bestemmer også innholdet i tjenestene, enten gjennom direkte styring eller gjennom ulike rammereguleringer.

Debatten i avisene er således ikke mellom en privat eldreomsorg – som vi i Liberaleren ønsker – og en statlig eldreomsorg. Det er en debatt mellom hva slags statlig eldreomsorg politikerne ønsker.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gili T
16 years ago

Bra innlegg. Ap har hengt seg opp i stoppeklokkene. Et nyttig symbol når man er i mot endringer i eldreomsorgen. Men fordummende. Det som aldri nevnes er at Olga på Nordstrand nå endelig kan velge bort stoppeklokkene. Er Olga misfornøyd med den omsorgen hun får, så kan hun velge det bort. Det er nå nemlig flere aktører som yter omsorgstjenester. Hvis det *kun* er Staten som yter omsorgstjenester, så må Olga ta til takke med det hun får. Olga kan ikke velge bort en monopolist. Olga er derfor *nå* blitt fornøyd og glad. For endelig kan hun velge bort den… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Det var trist å se bestemor havne på et middelmådig, sterilt hjem sammen med andre fra alle sosiale sjikt av samfunnet. Hun trivdes ikke, noe jeg tror ikke nødvendigvis økte lysten hennes til å bli her. Hadde det vært mer et bedre privat tilbud, kunne vi kanskje valgt det.

Fra arkivet